Olet tässä

Opetuspalveluiden palveluverkon rakennemuutokset etenevät kaupunginhallitukseen

29.9.2017

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 28.9. opetuspalveluiden palveluverkon rakennemuutoksia yksikkökohtaisesti kaupunginvaltuuston 13.3.2017 tekemän päätöksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösesitykset lähes yksimielisesti, ainoastaan Vitsarin koulun lakkauttamisen ajankohdasta äänestettiin.

Kaupunginhallitus käsittelee opetuspalveluiden palveluverkon rakennemuutoksia kokouksessaan 2.10. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto. Lautakunnan päätöksen mukaan Yksipihlajan koulun ja päiväkodin suunnittelua jatketaan valtuuston aiempien päätösten mukaisesti. Asia menee myös kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sivistyslautakunta kävi kokouksessaan perusteellisen keskustelun jokaisen palveluverkon rakennemuutosasian osalta. Keskustelussa käsiteltiin kuulemisaineistoissa mainittuja asioita ja tarkasteltiin tulevaisuuden kehitystä.

Lautakunta päätti esittää Kokkolan suomalaisen lukion lukio toimipaikkojen yhdistämistä siten, että se tapahtuisi aikaisintaan 1.8.2020.

Mikäli päätös Kokkolan suomenkielisen lukion toimipaikkojen yhdistämisestä syntyisi, esitetään Isokylän alueelle lisättävän perusopetukseen pysyviä tai väliaikaisia opetustiloja joko monitoimitalon yhteyteen tai Mustikkamäen alueelle niin, että Isokylän koulussa perusopetus jatkuu 9. luokalle saakka. Hollihaan koulun oppilaiden 7.-9. luokkien opetus järjestettäisiin lukiotoimipaikkojen yhdistämisen jälkeen Kiviniityn koulussa. Esitetyt tapahtuisivat aikaisintaan 1.8.2020.

Lautakunta päätti esittää Alaviirteen koulun lakkauttamista ja yhdistämistä Lohtajan kirkonkylän kouluun 1.8.2019. Samaten lautakunta päätti esittää Kyrkbackenin koulun lakkauttamista ja yhdistämistä Villan kouluun lisärakennuksen valmistuttua vuonna 2019 sekä Rödsön ja Vitsarin koulujen lakkauttamista ja yhdistämistä Chydeniuksen kouluun koulurakennuksen valmistuttua vuonna 2019. Vitsarin koulun osalta päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 7-3. 

Ykspihlajan koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen suunnittelua esitetään jatkettavan Lahdenperän rakennuspaikalle aiempien valtuuston päätösten mukaisesti. Asia ei vaadi enää kaupunginvaltuuston päätöstä.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.9.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta