Olet tässä

Päätöksenteko nimistöasioissa kaupunginhallitukselta nimistötoimikunnalle

28.11.2017

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.11, että nimistöasioita koskeva päätöksenteko siirretään kaupunginhallitukselta nimistötoimikunnalle. Tähän saakka nimistötoimikunta on tehnyt nimistöasioissa esitykset kaupunginhallitukselle, joka on tehnyt niissä päätökset.

Kaupunginhallituksen asettama nimistötoimikunta käsittelee taajama- ja haja-asutusalueen nimistöön liittyviä asioita, muun muassa katu- ja tienimistöä sekä opaskarttanimistöä.

Nimistötoimikunta perehtyy omassa valmistelussaan asiakohtiin laajasti ja asiantuntevasti, muun muassa kylien osalta kotiseutuyhdistysten edustajien kautta. Täten on luontevaa, että myös päätöksenteko delegoidaan jatkossa nimistötoimikunnalle.

Päivitetty 28.11.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta