Olet tässä

Paloaseman rakennushanke käynnistyy

25.9.2017

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.9. käynnistää Kokkolan uuden paloaseman rakennushankkeen. Hanke toteutetaan taseen ulkopuolisena rahoitusmallina siten, että paloasema toimii hankkeen toteuttajan omistamissa vuokratiloissa. Tarkoituksena on, että kaupunki vuokraa nykyisen paloaseman tontin hankkeen toteuttajalle rakennettavan paloaseman paikaksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös yksimielisesti kokoomuksen valtuustoryhmän esittämän ponnen siitä, että ennen rakentamista tarkistetaan vielä hallintotilojen suuruus, koska maakuntauudistuksessa pelastusalue pienee.

Kaupunginvaltuusto teki 3.4.2017 periaatepäätöksen uuden paloaseman rakennushankkeen käynnistämisestä taseen ulkopuolisena investointina perustuen linjaukseen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisesta vuoden 2019 alussa. Uudistuksen aikataulu muuttui kuitenkin kesällä 2017 siten, että maakunnille päätetyt tehtävät siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle vasta vuonna 2020. Tästä johtuen uuden paloaseman rakennushanke jouduttiin käsittelemään kaupunginvaltuustossa uudestaan. 

Sekä sisäministeriön että aluehallintoviraston kannanotot puoltavat kaupunginvaltuuston 3.4.2017 tekemän päätöksen toimeenpanoa pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä huolimatta. Sisäministeriö on valtakunnallisessa lausunnossaan 7.8.2017 todennut, ettei pelastustoimen uusia rakennushankkeita olisi hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen esitysten näkökulmasta tarvetta siirtää. Hallituksen esityksen mukaan palvelutason kannalta perusteltujen kiinteistöjen vuokrasopimukset siirtyisivät maakunnille uudistuksen toteutuessa.

Alueellamme pelastustointa lakisääteisesti valvova viranomainen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, puolestaan toteaa lausunnossaan Kokkolan paloaseman rakentamisesta, että Kokkolan kaltaisessa kaupungissa tulee jatkossakin järjestää pelastustoimen palveluja onnettomuuskohteen tavoittamisen nopeasti mahdollistavalla järjestelmällä ja riittävin voimavaroin. Lisäksi aluehallintovirasto muistuttaa lausunnossaan työnantajan velvollisuudesta huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Sivun alkuun

Päivitetty 26.9.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta