Olet tässä

Uuden paloaseman hanke liikkeelle

4.4.2017

Kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen kokouksessaan 3.4. uuden paloaseman rakennushankkeen käynnistämisestä taseen ulkopuolisena investointina. Asian palauttamisesta takaisin valmisteluun äänestettiin, mutta palautusesitys hävisi äänestyksessä äänin 12−39.

Paloasema tulee toimimaan hankkeen toteuttajan omistamissa vuokratiloissa nykyisen paloaseman tontilla, jonka kaupunki vuokraa hankkeen toteuttajalle. Keski-Pohjanmaan maakunnan tai muun vastaavan toimijan kanssa neuvotellaan sopimuksen siirrosta 1.1.2019 perustettavalle maakunnalle. Asia tuodaan uudelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, mikäli neuvottelut johtavat hankkeen rahoituksen tai omistuksen uudelleenarviointiin.

Paloaseman rakentamishanke oli tärkeää saada pikaisesti liikkeelle, sillä rakentamishankkeen viivästymisen aikana paloaseman sisäilmaongelma on pahentunut. Suurin osa päivätyötä tekevästä henkilöstä on joutunut siirtymään väistötiloihin. Operatiivisen henkilöstön on kuitenkin työskenneltävä edelleen paloasemalla lähellä pelastustoimen operatiivista kalustoa, jotta henkilöstö ja kalusto saadaan nopeasti onnettomuuspaikalle. Terveellisten ja turvallisten tilojen takaamiseksi valmius- ja yhteisten tilojen osalta tilapäistilojen hankinta on ollut harkinnassa.

Vuonna 1957 valmistunutta paloasemaa on laajennettu pariin otteeseen. Yhden kaupungin tarpeisiin mitoitettu paloasema on toiminut vuodesta 2004 lähtien 15 kuntaa käsittävän Keski-Pohjanmaan pelastusalueen keskuspaloasemana. Sisäilmahaittojen ja tilanahtauden takia paloaseman tilanteeseen alettiin etsiä ratkaisua vuonna 2010. Uuden paloaseman suunnitteluun varattiin määrärahaa vuoden 2012 talousarvioon. Varsinaisen rakentamisen oli lopuksi määrä alkaa vuoden 2016 aikana.

Pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymislinjauksesta johtuen kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2015 siirtää paloaseman rakentamista koskevaa päätöksentekoa vuodelle 2018. Vastuu pelastustoimesta siirtyy näillä näkymin perustettavan maakuntaorganisaation vastuulle vuoden 2019 alusta lähtien.

Päivitetty 4.4.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta