Olet tässä

Kokkolan rakennuspaikkojen hintoja tarkistettiin

4.4.2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.4. rakennuspaikkojen hinnat Kälviällä, Lohtajalla, Ullavassa sekä Öjassa ja Knivsundissa. Lisäksi valtuusto hyväksyi pientalo-, teollisuus- ja liiketonttien luovustushintojen tarkistetut hintavyöhykkeet kanta-Kokkolan alueella 1.1.2018 alkaen sillä muutoksella, että asuntomessualueella uusi hinta tulee voimaan 1.1.2020.

Kokkolassa, kuten useimmissa muissakin kunnissa noudatetaan rakennuspaikkojen hinnoittelussa harkinnanvaraista hintaa, jolla tarkoitetaan järkevää ja kohtuullista hintatasoa suhteessa yksityisillä markkinoilla noudatettuun hintaan. Hintojen tulee kattaa vähintään arvioidut raakamaan hankintakulut sekä lisäksi osuuden kunnan alueelle mahdollisesti rakentamasta kunnallistekniikasta.

Osa Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueiden omakotitonttirakennuspaikkojen hinnoista on nykyään niin alhaisia, ettei niillä kateta arvioituja raakamaan hankintakustannuksia. Kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2009 kuntaliitoksen yhteydessä, että pientalotonttien luovutushinnoissa noudatetaan ennen vuotta 2009 tehtyjä hinnoittelupäätöksiä ja myös liittyvien kuntien vuoden 2008 lopussa voimassa olleita myyntihintoja tarkastetaan vuosien 2007 ja 2008 indeksikorostusten mukaisesti. Ennen kuntaliitosta hinnoittelu oli tehty tapaus- tai aluekohtaisesti eikä hintoihin ollut tehty edes indeksitarkistuksia.

Pientalorakennuspaikkojen hinnoiksi hyväksyttiin 1.6.2017 alkaen Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella 3 −9,67 €/m². Yhtiömuotoisten AP-rakennuspaikkojen hinta on alueen AO-rakennuspaikan hinta 1,5-kertaisena. Rakennuspaikkojen vuosivuokrat ovat viisi prosenttia myyntihinnasta. Myyntihinnat sidotaan vuoden 2016 elinkustannusindeksin keski-indeksiin ja niitä tullaan tarkistamaan aina edellisen vuoden keski-indeksin osoittamassa suhteessa. Kaupungin omistamilla kaavattomilla kyläalueilla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdoista päätetään vuoden 2017 loppuun mennessä valmistuvan selvityksen jälkeen erikseen.

Kälviän ja Lohtajan alueella on viidellä eri alueella luovutettavaa teollisuusrakennusmaata. Kuntaliitoksen yhteydessä eikä myöhemminkään ole tehty kattavaa päätöstä Kälviän ja Lohtajan alueiden teollisuusrakennuspaikkojen hinnoittelusta. Hinnoittelu on perustunut erillispäätöksiin.

Kälviän ja Lohtajan teollisuusrakennuspaikkojen hinnoiksi hyväksyttiin 1.6.2017 alkaen Lohtajan teollisuusalueella 2 €/m², Lohtajan Martinjärven teollisuusalueella 3 €/m² ja Kälviän Kasikulman ja Kumpulan teollisuusalueilla 5 €/m². Lohtajan Perttulan tarhausalueen luovutushinta on 3700 €/hehtaari sekä lisäksi puustokorvaus. Tonttien vuosivuokrat ovat viisi prosenttia myyntihinnasta. Myyntihinnat sidotaan vuoden 2016 elinkustannusindeksin keski-indeksiin ja niitä tullaan tarkistamaan aina edellisen vuoden keski-indeksin osoittamassa suhteessa.

Öjasta ja Knivsundista luovutettavien rakennuspaikkojen hinnaksi hyväksyttiin 4 €/m². Hintaa tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. Yhtiömuotoisten rakennuspaikkojen hinta on AO-rakennuspaikan hinta 1,5-kertaisena. Alueella rakennuspaikat luovutetaan ainoastaan myymällä.

Kanta-Kokkolassa pientalo-, teollisuus- ja liiketonttien hinnat on määritelty hintavyöhykkeittäin. Omakotitonttien osalta hinnoittelu perustuu valtuustoon joulukuussa 2006 ja helmikuussa 2014 tekemiin päätöksiin. Asuntomessualueen tonttihinnoista päätettiin erikseen helmikuussa 2009. Liiketonteille kaupungilla on ollut hinta ainoastaan Heinolan alueella. Muualla kaupungin alueella liiketonttien hinnat kaupunginhallitus on päättänyt tapauskohtaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä uudet pientalo-, teollisuus- ja liiketonttien hintavyöhykkeet kanta-Kokkolan alueella 1.1.2018 alkaen. Asuntomessualueella uusi hinta tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Nyt tehdyistä korotuksesta huolimatta hinnat jäävät edelleen kohtuulliselle tasolle muihin kaupunkeihin verrattuna. Voimassa olevien vuokrasopimusten vuokriin hinnankorotukset vaikuttavat vasta vuokra-ajan päättyessä. Vuokralaisilla on mahdollisuus lunastaa oma vuokratonttinsa nykyisellä hinnalla korotusten voimaan tuloon saakka.

Päivitetty 4.4.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta