Olet tässä

Rautatientorin asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville

30.5.2017

Kaupunkikeskustan merkittävimmän rakentamattoman alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin laitettavaksi nähtäville. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina 29. toukokuuta. Samalla hyväksyttiin kaavoituspalvelujen antamat vastineet kaavaluonnosvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Rautatientorin kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on noin 2,6 hehtaaria.

Nyt hyväksytyssä asemakaavaehdotuksessa on muutettu liiketilojen osuutta rakennusmassasta. Liiketiloiksi varataan viisi prosenttia neliöistä, kun aiemmin suunniteltiin varattavaksi kymmenen prosenttia. Muutos on tehty aiemman, tammi-helmikuun kuulemisvaiheen aikana saadun palautteen pohjalta.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville 30 päivän ajaksi kesäkuun alkupuolella. Se on nähtävillä teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivuilla. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on tilaisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta kaupunginhallitukselle nähtävillä oloaikana.

Kaupunginhallituksen kokouksen asialistan liitteenä on aluetta koskeva kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. Asialista on nähtävillä verkossa oheisen linkin kautta.

Sivun alkuun

Päivitetty 30.5.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta