Olet tässä

Rautatientorin kaavoituskysely toi esille keskustan kehittämisen tarpeellisuuden Kokkolassa

17.2.2017

Kokkolan rautatientorin paikalle on suunniteltu uutta käyttöä pitemmän aikaa. Kaupunginhallitus käynnisti maaliskuussa 2015 asemakaavamuutoksen, jossa alueen käyttöehtoja muutetaan myös asumisen mahdollistavaksi. Rautatientorin asemakaavamuutos on nyt edennyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen valmisteluvaiheen kuulemiseen.

Kuulemisen aikana kaupunki halusi saada yleisön kommentteja alueen suunnitelmista myös otakantaa.fi-palvelun kautta. Kahdeksan päivän aikana saatiin 81 vastausta. Alueen kaavoitusta valmistelevat viranhaltijat pitävät määrää ilahduttavana ja kommenttien sisältöä jatkosuunnittelun kannalta rohkaisevana.

Eniten kyselyyn tuli vastauksia ikäryhmiltä 18–29-vuotta ja 40–64-vuotta. Pääosa vastauksista oli kokkolalaisilta. Kaupunkikeskustan ja suunnittelukohteen merkityksestä kertoo se, että valtaosa vastaajista ei itse asunut keskustan alueella. Myös etäämmällä asuvia selvästi kiinnostaa miltä kaupungin keskeinen kortteli jatkossa näyttää ja mitä toimintoja siellä on.

Vastaajat kertoivat laajasti toivomuksiaan kaupungin keskustaa kohtaan. Keskustaan halutaan elävyyttä, ja uuteen kortteliin toivotaan kaikkein eniten kahvilaa ja ravintolaa. Sinne toivotaan lisäksi muun muassa postin palvelua, erilaisia erikoisliikkeitä nimeltä mainiten sekä näyttely-, kokous- ja juhlatilaa.

Rautatientorin korttelin uusien asuntojen uskotaan lisäävän koko keskustan elävyyttä ja vetovoimaa läheisen Heinolan vähittäiskauppa-alueen rinnalla.

Jotkut vastaajat kantavat huolta keskustan liiketilojen tarjonnasta eivätkä näe rakentamista lainkaan tarpeellisena, kun keskustassa on liiketilaa nytkin vapaana.

Monien mielestä rautatientorin uusi kortteli kehittää kaupungin imagoa ja parantaa kaupunkikuvaa vieressä kulkevien junamatkustajien kannalta. Alueen rakentamisen ei toivota hankaloittavan kaupunkiliikennettä. Toiset toivovat kortteliin riittävästi paikoitustilaa, toiset taas kortteliin suunnitellun paikoitustilan sijasta viihtyisää sisäpihaa oleilu- ja läpikulkumahdollisuuksin. Samalla suunnittelijoita muistutetaan, että koko kortteli on syytä rakentaa turvalliseksi etenkin lapsille ja varttuneemmalle väelle.

Jonkin verran kommentoitiin kyselyn etusivun piirroskuvaa rakennusten sijoittelusta tontille. Kuva on tämän hetken idea rakennusten massoittelusta tontille eikä se vielä kuvaa lopullista toteutustapaa joka selviää vasta asemakaavavaiheen jälkeisessä rakennussuunnitteluvaiheessa.

Kyselyssä saatuja kommentteja käytetään rautatientorin korttelin suunnittelun apuna ja laajemminkin kaupunkikeskusten kehittämisen aineistona.

Poimintoja kommenteista:

”Onnea tälle! Pidän ideasta todella paljon. Näyttää hyvältä!”

”Tsemppiä! Rohkeaa ja idea rikasta mielikuvitusta.”

”Hoppas att projektet förverkligas!”

“Lumelle pitää olla tilaa. Parkkipaikat sellaiset, että talvellakin mahtuu…”

”Ehdottomasti kauppatori pitäisi siirtää alueelle!!...”

“finns nog andra objekt som behöver åtgärdas först”
 
Rautatientorin kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 2,6 hehtaaria, josta suurin osa on osoitettu korttelialueeksi. Rakennusoikeudeksi asemakaavan muutosehdotuksessa on määritelty 32 000 kerrosneliömetriä. Nykyisin pääasiassa avoin kenttä muuttuu ehdotuksen mukaan rakennetuksi umpikortteliksi, jonka kaavamerkinnäksi tulee C. Silloin alueelle voi sijoittaa asumista, liike- ja toimistotiloja, majoitustiloja, palveluasumista, julkista ja yksityistä palvelua, hallintoa, kokoontumistilaa sekä kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja.

Sivun alkuun

Päivitetty 17.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta