Olet tässä

Kuntalaiskysely nosti esille liikunnan, liikkumisen ja kyläkeskustat

21.8.2017

Kokkolan kaupungin strategiaa vuosille 2018–2021 valmistellaan parhaillaan. Valmistelua varten hankittiin kuntalaisten näkemyksiä kyselyllä, johon sai vastata internetissä ja eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa 6.6.–14.8.2017 välisenä aikana. Vastauksia saatiin melkein tuhat, tarkalleen 959 kappaletta. Kysymyksiä oli kahdeksasta aihepiiristä. Suosituin aihepiiri oli kyläkeskustat, johon saatiin 237 vastausta.

Kyselyvastausten päähavainnot teemoittain:

Kaupunkikeskustan kehittäminen

 • Tärkeimmät kehityskohteet keskustan vetovoimaisuuden kannalta vastaajien mielestä: siisteys, monipuoliset palvelut sekä Sunti ympäristöineen
 • Lähes puolet vastaajista liikkuisi keskustassa mieluiten kävellen
 • Yhteiset kohtaamistilat ja erikoisliikkeet lisäisivät keskustan vetovoimaisuutta

Nuorten Kokkola

 • 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että tulevaisuudessa tulisi keskittyä muuhun kuin nuorisotilatyöhön
 • Puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että lisää rahaa tulisi käyttää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn
 • Useat toivoivat nuorille aikuisille lisää tiloja, jossa he voisivat viettää aikaa yhdessä

Asuminen

 • Enemmistö suosisi asumista kaupungin keskustassa tai sen lähituntumassa sekä vesistöjen äärellä
 • Liikunta- sekä vapaa-ajanmahdollisuudet osoittautuivat tärkeimmiksi asioiksi kodin sijaintia valitessa
 • Vastaajat toivoisivat lisää viheralueita kaupunkiin ja hyväkuntoisia kulkuväyliä kodin ja koulun tai työpaikan välille

Kulttuuri ja tapahtumat

 • Puolet vastaajista piti kulttuuripalveluita hyvin tärkeinä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta
 • Vilkkaan kulttuurielämän uskotaan lisäävän kaupungin vetovoimaa
 • Kirjastoon toivottiin pidempiä aukioloaikoja
 • Nuorille aikuisille toivottiin lisää tapahtumia, sillä vastaajien mielestä nykyiset tapahtumat keskittyvät liikaa senioreihin ja lapsiin

Liikenne ja saavutettavuus

 • 80 % vastaajista halusi kaupungin kehittävän vihreitä verkostoja läpi kaupunkirakenteen
 • Puolet vastaajista kannattaisi citybussia joukkoliikennemuodoksi tulevaisuudessa, mutta suuri osa vastaajista ei halunnut käyttää lainkaan joukkoliikennettä
 • Tulevaisuudessa tulisi kehittää päästötöntä julkista liikennettä, sähköautoilua ja kevyen liikenteen kulkuväyliä
 • Rautatieaseman kaksi tärkeintä kehittämiskohdetta ovat parkkialueet sekä palvelut

Liikunta

 • Liikuntapalvelut ovat hyvin tärkeitä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta
 • 90 % vastaajista toivoi lähiliikuntapaikkojen kehittämistä ja ylläpitämistä tulevaisuudessakin
 • Noin 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että Kokkolassa ei ole käytetty liikaa rahaa liikuntapaikkoihin
 • Noin 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että Kokkola tarvitsee uuden monitoimiareenan. Kaupunki saisi näin lisätuloja ja näkyvyyttä, ja nuoret saisivat motivaatiota liikkumiseen
 • Usean eri teeman kohdalla toivottiin pyöräilyolosuhteiden parantamista keskustassa

Palvelut

 • Kaupungin päätöksenteossa toivottiin lasten huomioonottoa entistä enemmän
 • Senioreille toivottiin keskustelupiirejä
 • Kaupungin palveluista haluttaisiin saada informaatiota sähköisistä keskustelukanavista sekä sanomalehdestä
 • Kaupungin kanssa halutaan asioida palvelupisteessä käyden

Kyläkeskustat

 • Kyläkeskusten elinvoimaisuuden kehittämisessä tärkeimmiksi koettiin yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja tilojen tarjoaminen kuntalaisten käyttöön
 •  Kyläkeskustan kehittämisessä tärkeintä on paikallisen elinkeinotoiminnan mahdollistaminen
 • Asukkaiden yhteisöllisyyden kehittämiseen esitettiin idea erilaisista harrastekerhoista eri ikäisille kuntalaisille

Kyselyn vastaukset otetaan huomioon strategiaa työstettäessä ja muussa toiminnassa. Kaupunginvaltuusto käsittelee ja hyväksyy strategian loka-marraskuussa.

Strategian valmistelusta vastaavat kiittävät kaikkia kyselyyn vastanneita.

Sivun alkuun

Päivitetty 21.8.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta