Olet tässä

Kaupungin uutta strategiaa ryhdytään työstämään

20.2.2017

Kokkolan kaupunki lähtee luomaan tulevaisuuttaan uuden kaupunkistrategian laadinnan myötä. Kaupunkistrategian laadintaprosessissa pyritään löytämään ne painopisteet ja toimintatavat, jotka edesauttavat Kokkolan menestystä ja elinvoimaa tulevaisuudessa.

Uutta kaupunkistrategiaa työstetään osallistavalla otteella. Tarkoituksena on kuulla niin kaupunkilaisten, yrittäjien, kaupungin sidosryhmien kuin kaupungin henkilökunnan ajatuksia siitä, mistä Kokkolan elinvoima jatkossa muodostuu.

Strategian laadintaprosessiin yhteistyökumppaniksi valikoitui MDI Public Oy, joka tuo asiantuntijanäkemystä kaupunkien toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista Kokkolan kaltaisten keskisuurten kaupunkien kehittämiseen.

Strategian laadinnan taustalle kootaan kattavasti nykytila-analyysejä. Tästä esimerkkinä on ensimmäiseksi kokkolalaisille yrityksille suunnattava kysely, jonka avulla selvitetään näkemyksiä kaupungin elinkeinopolitiikasta.

Uusi, keväällä valittava kaupunginvaltuusto pääsee työstämään kaupunkistrategiaa elokuussa ja tavoitteena on, että uusi strategia hyväksytään loppuvuoden aikana. Kaupunkistrategian laadintaprosessista vastaa elinkeinot ja kaupunkikehitys –yksikkö.

Kuntalain mukaan jokaisella kunnalla on oltava valtuuston hyväksymä kuntastrategia. Strategiaa valmistellessa huomioidaan maakuntauudistuksen vaikutukset kunnan rooliin. Tulevaisuuden kunnan tehtävä-alueet ovat: elinvoiman, osaamisen ja kulttuurin, elinympäristön ja paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen.

Päivitetty 20.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta