Olet tässä

Teknisen palvelukeskuksen organisaatiomuutos lausunnoille lautakuntiin

7.11.2017

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 6. marraskuuta teknisten palveluiden kehittämiseen liittyvää organisaation muutosesitystä. Esityksestä päätettiin pyytää marraskuun aikana lausunnot sekä kaupunkirakenne- että rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Asian on tarkoitus tulla lausuntojen jälkeen sekä kaupunginhallituksen että -valtuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallituksen 20.3. tekemällä päätöksellä perustettu teknisten palveluiden kehittämistyöryhmä on laatinut palveluyksiköiden esittelyiden sekä palveluyksiköiden päälliköiden ja muiden yksiköiden avainhenkilöiden haastattelujen pohjalta ehdotukset teknisten palveluiden kehittämistoimenpiteistä sekä organisaation muutosesityksen.

Esityksen mukaan uusi organisaatiomuoto Kokkolan kaupunkiympäristö koostuu viidestä vastuualueesta:

  • Kaupunkialueet (nykyiset maapolitiikan, maasto- ja kaupunkimittauksen sekä metsäpalveluiden yksiköt)
  • Kaupunkisuunnittelu (nykyiset kaupunkiympäristön suunnittelutoiminnot, kaavoitus, yhdyskuntatekninen suunnittelu sekä paikkatiedot)
  • Kaupunkiluvitus (nykyiset rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut ja pysäköinninvalvonta).
  • Kaupunkirakentaminen (nykyiset hankepalvelut, rakennusten kunnossapito, yhdyskuntatekniikka, puistojen ja liikuntapaikkojen rakentaminen sekä kunnossapito, liikenneväylien kunnossapito ja aluepalvelut)
  • Kaupunkitoimitilat (nykyiset kiinteistöjen isännöinti ja talonmiespalvelut sekä puhtaus- ja ruokapalvelut)

Organisaatiomuutoksessa tavoitteena on selkeyttää johtamisjärjestelmää ja vähentää byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä. Viiteen vastuualueeseen siirtymisen ohella vahvistetaan poikkihallinnollisten kaupunkitiimien toimintaa. Kaupunkitiimejä ovat maankäyttöryhmä, kaupunkisuunnitteluryhmä, tilaryhmä, rakennuslupakollegio, rakennuttaminen sekä yhdyskuntatekniikka ja liikenne.

Kaupunkirakennelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminta vastuineen jatkuu entisellään.

Organisaation muutoksella ei ole määrällisiä henkilöstövaikutuksia, kehittäminen on lähtenyt toiminnan tarpeista ja tavoitteena on henkilöstöresurssien parempi hallinta ja sijoittuminen sekä yhteiskäyttö. Tavoitteena on sujuvoittaa suunnitteluprosesseja, selkeyttää roolituksia, parantaa resurssien käyttöä ja koordinointia sekä sujuvoittaa palveluprosessia ja asiakaspalvelua.
Muutoksessa vastuualueita ja työtehtäviä yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, millä on vaikutusta esimiesten asemaan ja vastuihin.

Teknisten palveluiden henkilöstölle ja yhteistoimintaryhmälle on pidetty lokakuussa yhteistoimintamenettelyn mukainen informaatiotilaisuus, jossa pyydettiin mielipiteitä ja kehitysideoita sekä esiteltiin asian jatkokäsittely.

Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi käydään teknisessä palvelukeskuksessa läpi välittömästi niiltä osin, kuin ne eivät ole sidoksissa organisaatioon. Kaupunkirakenne- sekä rakennus- ja ympäristölautakuntien lausuntojen jälkeen asian on tarkoitus edetä kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn. Lopullisesti uuden organisaation toimintamalli vahvistetaan, kun kaupunkirakenne- sekä rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyvät uuden toimintasäännön.

Päivitetty 7.11.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta