Olet tässä

Tekninen palvelukeskus muuttuu kaupunkiympäristöksi

12.12.2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12. hallintosääntöön teknisen palvelukeskuksen uuden organisaatiomuodon käyttöönoton edellyttämät muutokset. Muutokset koskivat pääasiassa  tehtäväjakoa, vastuualueita ja nimikkeitä. Organisaatiomuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.11. Lopullisesti uuden organisaation toimintamalli vahvistetaan kaupunkirakenne- sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksyessä uuden toimintasäännön.

Teknisten palvelukeskuksen organisaatiomuutos perustuu teknisten palveluiden kehittämistyöryhmän esitykseen. Työryhmä perustettiin kaupunginhallituksen 20.3.2017 tekemän päätöksen mukaan ja se laati ehdotukset teknisten palveluiden kehittämistoimenpiteistä sekä organisaation muutosesityksen palveluyksiköiden esittelyiden sekä palveluyksiköiden päälliköiden ja muiden yksiköiden avainhenkilöiden haastattelujen pohjalta.

Teknisen palvelukeskuksen uusi organisaatiomuoto Kokkolan kaupunkiympäristö koostuu viidestä vastuualueesta:

  • Kaupunkialueet (nykyiset maapolitiikan, maasto- ja kaupunkimittauksen sekä metsäpalveluiden yksiköt)
  • Kaupunkisuunnittelu (nykyiset kaupunkiympäristön suunnittelutoiminnot, kaavoitus, yhdyskuntatekninen suunnittelu sekä paikkatiedot)
  • Kaupunkiluvitus (nykyiset rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut ja pysäköinninvalvonta).
  • Kaupunkirakentaminen (nykyiset hankepalvelut, rakennusten kunnossapito, yhdyskuntatekniikka, puistojen ja liikuntapaikkojen rakentaminen sekä kunnossapito, liikenneväylien kunnossapito ja aluepalvelut)
  • Kaupunkitoimitilat (nykyiset kiinteistöjen isännöinti ja talonmiespalvelut sekä puhtaus- ja ruokapalvelut)

Organisaatiomuutoksessa tavoitteena on selkeyttää johtamisjärjestelmää ja vähentää byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä. Viiteen vastuualueeseen siirtymisen ohella vahvistetaan poikkihallinnollisten kaupunkitiimien toimintaa. Kaupunkitiimejä ovat maankäyttöryhmä, kaupunkisuunnitteluryhmä, tilaryhmä, rakennuslupakollegio, rakennuttaminen sekä yhdyskuntatekniikka ja liikenne.

Kaupunkirakennelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminta vastuineen jatkuu entisellään.

Organisaation muutoksella ei ole määrällisiä henkilöstövaikutuksia, kehittäminen on lähtenyt toiminnan tarpeista ja tavoitteena on henkilöstöresurssien parempi hallinta ja sijoittuminen sekä yhteiskäyttö. Tavoitteena on sujuvoittaa suunnitteluprosesseja, selkeyttää roolituksia, parantaa resurssien käyttöä ja koordinointia sekä sujuvoittaa palveluprosessia ja asiakaspalvelua.

Muutoksessa vastuualueita ja työtehtäviä yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, millä on vaikutusta esimiesten asemaan ja vastuihin.

Sivun alkuun

Päivitetty 12.12.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta