Olet tässä

Tiedotteet 2017

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut (29.3.2017)

Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.−4.4. ja ulkomailla 29.3.−1.4. Joka neljäs vuosi toimitettavien kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 9.4. Lue lisää...

Työnantajat voivat hakea tukea nuorten kesätyöllistämiseksi (29.3.2017)

Kaupunki tukee nuorten kesätyöllistymistä omien kesätyöpaikkojensa lisäksi myöntämällä kesätyöpaikkatukea työnantajille. Työnantajat voivat hakea tukea 6.2.−5.4.2017 kaupungin verkkosivuilta Lue lisää...

Kokkolan kaupungin yrittäjäkysely strategiatyön taustalle – osaavan työvoiman saatavuus yksi merkittävimmistä tekijöistä kasvulle ja kehittymiselle (28.3.2017)

Kokkolan kaupunki laati kokkolalaisille yrityksille kyselyn, jossa yritykset pääsivät arvioimaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Kysely lähetettiin sähköisesti yli 1700 yritykselle. Yritysten Lue lisää...

Toimialojen rakennemuutosesitykset toukokuun valtuustoon (28.3.2017)

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.3. vuoden 2017 taloustilannetta ja sopeuttamistarvetta. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi toimialojen tekemät Lue lisää...

Eija Pienimäki henkilöstöjohtajaksi (28.3.2017)

Kaupunginhallitus päätti maanantaina 27.3. valita kokkolalaisen Eija Pienimäen henkilöstöjohtajan virkaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Pienimäki on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri Lue lisää...

Kaupungin ystävyyskaupunkitoimintaan kehittävä ote (24.3.2017)

Kokkolan kaupungilla on kaikkiaan 15 ystävyyskaupunkia ja -kuntaa. Aktiivista yhteistyötä tehdään lähes vuosittain 4-5 kunnan ja kaupungin kanssa. Muiden ystävyyskaupunkien kanssa yhteydenpito on Lue lisää...

Kaupunginjohtaja Isotalus ja kansliapäällikkö Mämmi eläkkeelle (21.3.2017)

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.3. kansliapäällikkö Timo Mämmin irtisanoutumisen virastaan eläkkeelle jäämisen johdosta ja esittää valtuustolle kaupunginjohtaja Antti Isotaluksen Lue lisää...

Kaupunginvaltuusto ja lautakunnat siirtyvät sähköiseen kokoushallintaan (21.3.2017)

Kaupunginvaltuusto ja lautakunnat siirtyvät sähköiseen kokoushallintaan tulevan valtuustokauden alusta lähtien. Vastaava sähköinen kokousjärjestelmä on ollut jo usean vuoden ajan käytössä Lue lisää...

Teknisiin palveluihin kehittämistyöryhmä (21.3.2017)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.3. perustaa teknisten palveluiden kehittämistyöryhmän teknisen johtajan valitsijaryhmän esityksestä. Työryhmän tehtävänä on uuden teknisen johtajan Lue lisää...

Nina Kujala valittiin tekniseksi johtajaksi (21.3.2017)

Kaupunginhallitus valitsi maanantaina 20.3. kokkolalaisen Nina Kujalan teknisen johtajan virkaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Koulutukseltaan Nina Kujala on Master of Science in Urban Water Lue lisää...

Ehdotuksia Rautatientorin ja entisen Anttilan kiinteistön välisen katuaukion nimeämiseen (16.3.2017)

Rautatientorin ja entisen Anttilan kiinteistön välille on asemakaavamuutoksessa osoitettu katuaukio. Nimistötoimikunta päätti 28.2. kysyä kaupunkilaisilta ehdotuksia aukion nimeksi. Ehdotuksia voi Lue lisää...

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen muutossuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa (14.3.2017)

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3. käsiteltiin Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen rakennemuutossuunnitelmaa. Siihen sisältyy koulu- ja varhaiskasvatusverkon Lue lisää...

Kaupunki hakee kansallinen kaupunkipuisto –statusta (14.3.2017)

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.3.2017 siirtyä kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheeseen. Kaupunkipuisto–hanketta päätettiin esittää mukaan myös Suomi 100 –ohjelmaan.  Lue lisää...

Kuntavaalien ehdokaslista ja ehdokkaiden numerot (10.3.2017)

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien ehdokasasettelun kokouksessaan torstaina 9.3.Kokkolassa on tällä kertaa 291 ehdokasta kaupunginvaltuustoon. Edellisvaaleissa ehdokkaita oli 325. Valtuuston Lue lisää...

Keskusvaalilautakunta vahvistaa kuntavaalin ehdokkaat 8. maaliskuuta (2.3.2017)

Puolueet ja muut ryhmittymät ovat jättäneet kaupungille suunnilleen 290 kuntavaaliehdokkaan nimet. Ehdokkaiden nimet viedään kaupunginkanslian toimesta valtakunnalliseen tietokantaan. Samalla Lue lisää...

Kaupungintalon peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmis (28.2.2017)

Kaupungintalon peruskorjauksen ensimmäinen vaihe, D-siipi on valmistunut. D-siiven peruskorjaus on toiminut pilottina, jonka aikana on selvitetty menetelmiä rakenteellisten ja talotekniikassa Lue lisää...

Marinkaisten alueella kartoitetaan rakennuksia (24.2.2017)

Kokkolan kaupungin kaupunkimittauspalvelut on käynnistänyt kiinteistökartoitusprojektin, jossa kartoitetaan ja lasketaan Kokkolan alueella sijaitsevat rakennukset. Porrastetusti suoritettava kartoitus Lue lisää...

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutoksia esitetään valtuuston hyväksyttäväksi (24.2.2017)

Kaupunginhallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan 23.2.2017 esittää valtuustolle varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen rakennemuutoksien hyväksymistä laaditun selvityksen Lue lisää...

Kokkola osallistuu Kuntaliiton ARTTU2 –kuntalaiskyselyyn (23.2.2017)

Kaikkiaan 32 450 kansalaista ympäri Suomea saa lähiviikkojen aikana postitse kyselylomakkeen, jossa kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Lue lisää...

Chydeniuksen koulun uudisrakennus koulun nykyiselle sijaintipaikalle (21.2.2017)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.2. Chydeniuksen koulun uudisrakennuksen toteuttamisesta leasingrahoituksella ja kokonaisvastuu-urakkana (KVR), joka sisältää suunnittelun sekä toteutuksen. Lue lisää...

Toiminnan kulut uudelleen tarkasteluun (21.2.2017)

Kokkolan kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 20.2. ennakkotietoja viime vuoden tilinpäätöksestä. Tilinpäätös valmistuu lopullisesti maaliskuussa, mutta jo alustava tulos näyttää merkittävästi Lue lisää...

Kaupungin uutta strategiaa ryhdytään työstämään (20.2.2017)

Kokkolan kaupunki lähtee luomaan tulevaisuuttaan uuden kaupunkistrategian laadinnan myötä. Kaupunkistrategian laadintaprosessissa pyritään löytämään ne painopisteet ja toimintatavat, jotka Lue lisää...

Kirjasto ja lyhyet välimatkat parasta keskustassa (17.2.2017)

Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua Rautatietorin kehittämiseen vastaamalla kyselyyn Otakantaa.fi –palvelussa 9.−16.2. Kysely sisälsi kysymyksiä myös nykyisestä keskustasta ja sen Lue lisää...

Rautatientorin kaavoituskysely toi esille keskustan kehittämisen tarpeellisuuden Kokkolassa (17.2.2017)

Kokkolan rautatientorin paikalle on suunniteltu uutta käyttöä pitemmän aikaa. Kaupunginhallitus käynnisti maaliskuussa 2015 asemakaavamuutoksen, jossa alueen käyttöehtoja muutetaan myös asumisen Lue lisää...

Varhaiskasvatuspalveluihin rakenteellisia uudistuksia (17.2.2017)

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti 16.2. äänestyksen jälkeen äänin 6-3 lakkauttaa Kapuntuvan, Tiitäisen ja Bambsebon ryhmäperhepäiväkodit 1.8.2017 alkaen. Uusina toimintamalleina päätettiin ottaa Lue lisää...

Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimen tilannekatsaus laadintaan (7.2.2017)

Kaupungin uuden, kesällä 2017 aloittavan valtuustokauden kattavan strategian valmisteluun varaudutaan useilla selvittelytoimilla. Tähän liittyy muun muassa meneillään oleva varhaiskasvatus- ja Lue lisää...

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen selvitykseen otettiin kiitettävästi kantaa (31.1.2017)

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkoista laaditusta selvityksestä suoritettiin kuulemis- ja lausunnonantamiskierros tammikuun 2017 aikana. Selvitys oli lisäksi kommentoitavana Lue lisää...

Kaupungin avustukset yhdistyksille ja yhteisöille haettavina (25.1.2017)

Kokkolan kaupungin varoista vuonna 2017 myönnettävät avustukset yhdistyksille ja yhteisöille on haettavina. Avustuksia myöntävät kaupunginhallitus, kulttuuri- ja nuorisolautakunta sekä Lue lisää...

Uusi hallintosääntö tuo muutoksia lautakuntiin (24.1.2017)

Kaupungin uusi hallintosääntö hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maanantaina 23. tammikuuta 2017. Sääntö tulee voimaan kuntavaalien jälkeen alkavalla uudella valtuustokaudella eli kesäkuun 2017 Lue lisää...

Kokkolan Matkailumajakka Ykspihlajan Kulttuuriviikolle (20.1.2017)

Kokkolan Matkailumajakka -palkinto on myönnetty tänä vuonna Ykspihlajan Kulttuuriviikolle. Palkinto luovutettiin Matka 2017 -messujen yhteydessä perjantaina 20.1 matkamessujen Suomi –lavalla. Lue lisää...

Kaupunginjohtajan toiminnan alkukaudesta hyvä arvio (17.1.2017)

Kaupunginjohtaja Stina Mattila aloitti Kokkolan vs. kaupunginjohtajana elokuun alussa 2016. Tehtävä on määräaikainen seitsemän vuoden virka. Lue lisää...

Kokkolan kansallista kaupunkipuistoa esitetään haettavaksi (10.1.2017)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.1.2017 hyväksyä Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksen. Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kansallisen kaupunkipuiston Lue lisää...