Olet tässä

Tilannekatsaus Länsipuiston koulun korjauksista

23.10.2017

Koululla keväällä 2017 ja mahdollisesti aiemminkin ilmanvaihtokoneiden tehoille äkillisiä heikkenemistilanteita aiheuttanut automaatiolaite on paikannettu ja korjattu.

Ilmanvaihtolaitteiden häiriöt ovat aiheuttaneet ilmanlaadun ajoittaista heikkenemistä eri puolilla koulua. Näistä tilanteista saatu tieto on tullut viiveellä korjauksista vastaaville tahoille. Tästä syystä ilmanlaatu on häiriön sattuessa ollut heikkoa useita peräkkäisiä päiviä. Syyslukukauden alussa ongelma on saatu korjattua ja vastaava tilanne ei voi enää toistua. Syyslukukauden alussa havaittiin esimerkiksi liikuntasalin ilmanvaihtokoneen tehonalenema, joka oli aiheutunut saman automaatiolaitteen häiriöstä.

Ilmanvaihtolaitteiden uusimisen yhteydessä on luokkatiloihin asennettu etävalvontalaitteita, joilla pystytään seuraamaan luokkatilojen hiilidioksiditasoa ja lämpötilaa jatkuvasti.

Kellarikerroksen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmistuu jouluun mennessä. Kerroksen rakenteet uusitaan perusteellisesti.

Opetustiloissa sisäilmakorjaukset ovat loppusuoralla. Syyslomalla korjattiin ensimmäisen kerroksen luokkatilojen korjaustarpeet aiempien suunnitelmien mukaisesti. Korjauslistalla oli mm. luokissa havaittujen rakenneilmavuotojen tiivistäminen ja ikkunoiden tilkevälikorjaukset koko kerroksessa.

Auditorion käytävän ja aulan seudun hajuhaitta on kesän korjauksien jälkeen loppunut. Kesän korjauksista on saatu myönteistä käyttäjäpalautetta.

Sisäilman laatua seurataan myöhemmin toistettavalla oirekyselyllä sekä talvikaudella otettavilla sisäilman mikrobinäytteillä.

Oppilaan huoltajan tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin ja kouluterveydenhuoltoon, jos oppilaalla esiintyy sisäilmasta aiheutuvia oireita.

Päivitetty 23.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta