Olet tässä

Toiminnan kulut uudelleen tarkasteluun

21.2.2017

Kokkolan kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 20.2. ennakkotietoja viime vuoden tilinpäätöksestä. Tilinpäätös valmistuu lopullisesti maaliskuussa, mutta jo alustava tulos näyttää merkittävästi alijäämäiseltä. Tämä koskee kaupungin tilinpäätöstä ilman tytäryhtiöitä. Tilanne vaikuttaa myös kuluvan vuoden talousarvioon, jonka tavoitteena oli ylijäämäinen tulos peräkkäisten tappiovuosien jälkeen.

Jos tilinpäätökset vuosilta 2016 ja 2017 toteutuvat ennakkotiedon mukaisina, kaupungin taseen ylijäämä muuttuu alijäämäksi. Taseen alijäämä olisi Kokkolan kannalta kriittinen signaali talouden kantokyvystä, kaupungin elinvoimasta ja sopeutuksen epäonnistumisesta.

Tämän johdosta kaupunginhallitus päätti, että kaikki toimialat lukuun ottamatta pelastus- ja ympäristöterveyslautakuntaa toimittavat kaupunginhallituksen käsittelyyn 8.3. mennessä listan toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista, joilla tämän vuoden alijäämäriski katetaan.

Kaupungin vuoden 2017 talousarviosta merkittävästi poikkeava alijäämäinen tulosennuste ja sopeuttamistarve annetaan tiedoksi myös Soiten hallitukselle. Kaupunki edellyttää Soitelta välittömästi palveluiden ja kustannusten tarkistamista, jolla ennusteen mukainen alijäämä voidaan kattaa.

Taloustilanne ja talousarvion avaaminen viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle 13.3. kokoukseen. Budjettimuutokset ovat kaupunginvaltuuston päätettävänä 3. huhtikuuta.

Kaupunginhallitus antoi talousjohtajalle valtuudet laatia toimialoille tarkemmat ohjeet muutetun talousarvion ja toimenpideluettelon laatimiseen.

Menojen tarkistamistarve arvioidaan keskimäärin 2 prosentin suuruiseksi tälle vuodelle. Tavoitteena on samalla luoda toimenpideohjelmaa myös vuoden 2018 osalle talouskehityksen tasaamiseksi.

Päivitetty 21.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta