Olet tässä

Torkinmäellä tulevaisuuden peruskoulu ja päiväkoti

4.9.2017

Torkinmäen koulun ja päiväkodin vihkiäisiä vietettiin Kokkola-viikolla 4.9. Vihkiäispuheen piti sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuomo Puumala. Kaupungin tervehdyksen ja Suomi 100 vuotta -juhlapuun istutussanat lausui kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Bjarne Kallis. Tilaisuudessa kuultiin myös muun muassa Torkinmäen yhdysvaltalaisen ystävyyskoulu Nativityn tervehdys koulun entisen rehtorin Robert C. Herringin lausumana.

Torkinmäen koulun ja päiväkodin uudisrakennus valmistui viime vuoden lopulla ja toiminta rakennuksessa käynnistyi tämän vuoden alussa. Elinkaarisopimuksen mukaisesti palveluntuottajan vastuulla on seuraavien 20 vuoden ajan kiinteistönhoito, rakennuksen kunnossapito, siivous ja ulkoalueiden hoito. Ainoastaan rakennuksen vahtimestari- ja ruokapalvelut ovat kaupungin vastuulla.

Rakentamisen ja rakennuksen toiminnan aikana noudatettavista ympäristövastuullisista periaatteista kertoo rakennukselle ensimmäisenä Kokkolassa myönnetty kansainvälisen LEED -ympäristöluokituksen kultatason sertifikaatti LEED for Schools – luokitusmallilla.

Punaisena lankana Torkinmäen koulun ja päiväkodin suunnittelussa oli yhteistoiminnallisuus, mitä nyt toteutetaan käytännön toiminnassa. Rakennuksen suunnittelu pohjautui henkilökunnan ja sivistyskeskuksen yhdessä laatimaan pedagogiseen suunnitelmaan. Jakokehittäminen perustuu puolestaan kehittämissuunnitelmaan, joka edistää yhteisopettajuutta, työparitoimintaa, projektityöskentelyä sekä yhteistoiminnallista oppimista ja johtamista.

Kevätlukukauden työ ja syksyn käynnistyminen on sujunut uusissa tiloissa hyvin. Sekä käyttäjät että monet rakennuksessa vierailleet ovat tyytyväisiä tilaratkaisuihin, kalustukseen ja juuri valmistuneeseen pihaan. Piha-alueiden lisäksi liikkumaan tulee kannustamaan Korpintien varteen syksyn aikana valmistuva lähiliikuntapaikka, joka palvelee yhtä lailla liikuntatunteja kuin lähialueiden asukkaitakin.

Torkinmäen kasvuyhteisössä on asetettu tavoitteeksi, että siellä voidaan kohdata kiireettömästi monialaisessa ympäristössä. Oppiminen ja henkilökunnan työskentely on yhteistoiminnallista, jonka ansiosta Torkinmäellä eri-ikäiset ihmiset kohtaavat turvallisessa ja yhteisöllisessä arjessa.
- Yhtenäiset käytänteet, yhdessä tekeminen, innokkuus, luovuus, sitoutuminen sekä henkilöstön ja käytänteiden pysyvyys tekevät Torkinmäestä hyvän kasvu- ja oppimisympäristön, todetaan suunnittelun pohjana olleessa toiminta-ajatuksessa.

Toiminnan mukaan muuntuvissa tiloissa päiväkodista yläkouluun

Rakennuksesta löytyy erilaisia oppimisen ja toimimisen tiloja eri-ikäisille lapsille ja oppilaille. Kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettujen tilojen periaatteena on avoin, inspiroiva ja ubiikki oppimisympäristö. Se edistää oppimista kaikissa tiloissa sekä kannustaa toiminnallisuuteen ja liikkumiseen.

Kaksikerroksisen rakennuksen tilat on jaettu soluihin. Tiloissa on neljä oppimisen solua lasten ja oppilaiden ikäluokkien mukaan. Lisäksi omat tilansa on hallinnolle ja oppilashuollolle sekä aineenopetukselle, mikä avaa uusia mahdollisuuksia varsinkin varhaiskasvatukselle. Pienemmissä päiväkodeissa ei yleensä erillisiä aineenopetustiloja ole, mutta Torkinmäellä tiloja voi hyödyntää monipuolisesti myös varhaiskasvatuksen toiminnassa. Kahteen osaan jaettava liikuntasali on iltaisin myös koulun ja päiväkodin ulkopuolisten ryhmien käytössä.

Torkinmäen tiloissa toteutuu Kokkolassa ensimmäistä kertaa mahdollisuus jatkaa samassa rakennuksessa päiväkodista aina perusopetuksen loppuun saakka. Lisäksi Keski-Pohjanmaan YES-keskus palvelee rakennuksessa oppilasryhmiä myös alueen muista oppilaitoksista.

Suurimmillaan Torkinmäen koulussa ja päiväkodissa on noin 450 peruskoululaista, 120 varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvaa lasta, joista 50−60 on esiopetukseen osallistuvaa lasta. Työntekijöitä on koulussa ja päiväkodissa yhteensä 50−60. Torkinmäen koulu toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluympäristönä, joten aina syksyisin ja keväisin koulussa työskentelee myös 40 opetusharjoittelijaa.

Torkinmäen yhtenäinen peruskoulu tulee toimimaan joustavasti sen mukaan, minkä kokoinen ikäluokka on tulossa esiopetukseen ja sen jälkeen 1. luokalle. Tilannetta tarkastellaan vuosittain. Tarkoituksena on, että ryhmiä muodostetaan ja oppilaita sijoitetaan joustavasti koko 1. luokan oppilaaksiottoalueelta (Kaustari, Jokilaakso, Torkinmäki) ja 7. luokan alkaessa Torkinmäen ja Hakalahden koulun kesken.

Nyt Torkinmäen koulussa lukuvuoden aloittivat 7. luokkien oppilaat ja lisäksi kouluun sijoittui 7–8 luokkien erityisopetuksen pienryhmä.

Kun otetaan huomioon kaikki kampusalueen oppilaitokset, Torkinmäellä voi kasvaa ja oppia aina päiväkodista lähtien ammattikorkeakouluun ja yliopistoon saakka, vaikkapa tohtoriksi asti.

Sivun alkuun

Päivitetty 4.9.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta