Olet tässä

Kokkolan kaupunki hakee mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin

10.5.2017

Kaupunginhallitus päätti 8.5, että kaupunki hakee mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamiseen ja sitoutuu siinä esitettyjen näkökulmien noudattamiseen koko kaupungin toiminnassa. Malli huomioidaan kaupungin strategian valmistelussa ja periaatepäätös vahvistetaan kaupunginvaltuustossa uuden strategian hyväksymisen yhteydessä.

Lapsiystävällinen kunta –malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohjautuu Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities –hankkeeseen. Lapsiystävällinen kunta edistää aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla lapsen oikeuksia. Tällöin lapsen oikeudet näkyvät kunnan politiikassa, ohjelmissa, toimintatavoissa, viestinnässä ja talousarviossa. Lapsiystävällisessä kunnassa lapset ovat aktiivisia toimijoita eli heidän mielipiteitään kuullaan ja he voivat vaikuttaa päätöksentekoon.

Kotimainen malli kansainvälisestä hankkeesta on kehitetty Hämeenlinnan kaupungin pilottiprojektissa vuosina 2012–2013. Mallissa kunta sitoutuu kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Työ alkaa kunnan tekemästä tilannekartoituksesta lapsiystävällisyyden toteutumisesta nykyhetkellä. Arvioinnissa käytetään apuna Unicefin kehittämää kymmenen tavoitteen listaa lapsen oikeuksien tuntemisesta lapsia koskevan tiedon hyödyntämiseen monipuolisesti päätöksenteossa.

Kartoituksen perusteella kunnassa päätetään kehittämiskohteet sekä -keinot. Kaksi vuotta kestävän kehittämistyön tulokset arvioidaan ja raportoidaan Unicefille. Kehittämisprosessin ja saavutettujen tuloksien perusteella kunta voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Sitä myönnettäessä Unicef arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista lasten oikeuksien edistämiseksi.

Suomesta on kehittämistyössä tällä hetkellä mukana 14 kuntaa, joista viisi on joulukuuhun 2016 mennessä saanut lapsiystävällisen kunnan tunnustuksen. Unicef ottaa vuosittain uusia kuntia mukaan malliin. Kevään 2017 haku on auki 17.5. asti. Toteutusaika ajoittuu elokuusta 2017 toukokuulle 2019.

Sivistystoimi osallistuu lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE), jonka tavoitteena on muun muassa edistää lapsen oikeuksien huomioimista ja näkökulman toteutumista päätöksenteossa. Hankkeen yhtenä sisältöalueena on lapsiystävällinen hallinto ja Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli. LAPE -hanke antaa hyvät puitteet myös lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönottoon Kokkolassa.

Kaupunginhallitus päätti nimetä lapsiystävällinen kunta –mallin valmisteluprosessin yhteyshenkilöksi LAPE- hankkeen erityisasiantuntija Katja Hakolan ja koordinaatioryhmäksi  Kokkolan LAPE- työryhmän.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.5.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta