Olet tässä

Uusi katuaukio Rautatientorin ja entisen Anttilan kiinteistön välissä sai useita nimiehdotuksia

3.4.2017

Nimistötoimikunta avasi maaliskuun puolivälissä kaupunkilaisille kyselyn valtakunnallisessa Otakantaa.fi –palvelussa uuden katuaukion nimeämiseksi Rautatientorin ja entisen Anttilan kiinteistön välillä. Maaliskuun loppuun mennessä kaiken kaikkiaan 113 vastaajaa antoi ehdotuksensa uuden aukion nimeksi. Vastaajista suurin osa (84 %) on kokkolalaisia.

Kyselyssä vaihtoehtoisina ehdotuksina uuden aukion nimeksi oli Tullintori, Tullinportti, Vanha etelätulli, Etelätulli ja Kaivotori. Eniten kannatusta näistä saivat Etelätulli ja Kaivotori. Kumpaakin kannatti 31 prosenttia ko. kysymykseen vastaajista. Kysymykseen vastasi kaiken kaikkiaan 59 henkilöä 113 vastaajasta.

Tullintori - Tulltorget 14
Tullinportti - Tullporten 7
Vanha etelätulli - Gamla södra tullen 2
Etelätulli - Södra tullen 18
Kaivotori - Brunnstorget 18

Kyselyssä sai myös esittää oman ehdotuksensa aukion nimeksi. Oman ehdotuksensa antoi yhteensä 79 vastaajaa. Kaiken kaikkiaan ehdotuksia tuli hieman yli 90, sillä vastaaja pystyi esittämään joko yhden tai useamman nimiehdotuksen. Vastauksissa oli hyvin paljon hajontaa ja jokin ehdotettu nimi esiintyi vain kerran.

Eniten avoimissa vastauksissa esiintyy sellaisia nimiä kuin Tervatori, Kaarlenaukio, Kaivopiha, Tulli- tai Tullinaukio ja Rautatientori. Muutamat ehdotukset kytkeytyvät läheisiin rakennuksiin kuten Anttilantori, Figarol-tori tai Anders-aukio Anders-kirjaston mukaan. Yksittäisinä ehdotuksina esitetään myös Antin Aukiota, Eskon Toria, Etappia tai Wanhan Kallen Toria.

Nimistötoimikunta käsittelee uuden aukion nimeämistä nyt saatujen ehdotusten pohjalta ja päättää nimiesityksestään kaavaehdotukseen. Lopullisesti kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunginhallitus ja kaavan vahvistaa sen jälkeen kaupunginvaltuusto.

Sivun alkuun

Päivitetty 3.4.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta