Olet tässä

Kaupungille yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto

5.9.2017

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.9. vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön. Aiemmin erillisinä toimineiden neuvostojen yhdistäminen yhteiseksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi on perusteltua neuvostoissa käsiteltävien asioiden määrän vähennyttyä sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveystoimen asiat siirtyivät vuoden alussa Soiten vastuulle. Asiaa on kevään aikana käsitelty kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostojen kokouksissa.

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvostot ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi.

Kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostot toimivat vaalikaudella 2012–2016 kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa. Soiten perustamisen jälkeen toiminta on ollut osana kaupungin konserni- ja keskushallintopalveluja. Soite on perustanut omat alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot vuoden 2017 aikana.

Nyt hyväksytyn toimintasäännön mukaan vanhus- ja vammaisneuvosto asetetaan valtuuston toimikaudeksi. Neuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä, joista viisi edustaa kaupungissa toimivia eläkeläisjärjestöjä ja viisi vammaisjärjestöjä. Kaupunginhallitus nimesi Sirpa Orjalan omaksi edustajakseen neuvostoon ja Johanna Palorannan varaedustajaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää vanhus- ja vammaisjärjestöjä nimeämään neuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Sivun alkuun

Päivitetty 5.9.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta