Olet tässä

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen muutossuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa

14.3.2017

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3. käsiteltiin Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen rakennemuutossuunnitelmaa. Siihen sisältyy koulu- ja varhaiskasvatusverkon tiivistäminen ja etenemisaikataulu tähän tähtäävien toimenpiteiden osalta. Taustalla on useampivuotinen laaja valmistelu kuntalaiskuulemisineen. 

Lähes kolmituntisen käsittelyn aikana esitettiin ryhmäpuheenvuorojen lisäksi runsaat 25 muuta puheenvuoroa. Päätös syntyi neljän äänestyksen jälkeen, joista yksi, kädennostolla tehty äänestys, koski asian päättämistä erillisessä jatkokokouksessa. Enemmistö valtuutetuista oli asian päättämisen kannalla tässä kokouksessa, minkä jälkeen asian käsittelyä jatkettiin.

Valtuutettu Kauko Kivilehto (kok.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esityksestä äänestettiin. Palauttaminen sai 22 ääntä ja käsittelyn jatkaminen 29 ääntä.

Valtuutettu Esa Kant (sdp) esitti raportin hyväksymistä joillakin muutoksilla. Hän esitti, että ylläpidettävien 1-6 vuosiluokkien koulujen vähimmäisoppilasraja on 32. Oleellisen peruskorjaustarpeen yhteydessä koulun mahdollinen yhdistäminen muihin kouluihin ratkaistaan tapauskohtaisesti. Villan kouluun ei rakenneta lisätiloja ja linjaus lukion keskittämisestä Länsipuistoon ja yläluokkien uudelleensijoittamisesta tulee valmistella uudelleen, kun Länsipuiston sisäilmaongelmasta on tarkempaa tietoa.

Kantin ehdotuksesta äänestettiin, ja Kantin ehdotus sai äänestyksessä 25 ääntä, kaupunginhallituksen ehdotus sai 26 ääntä.

Tämän pohjalta asia päätettiin pääosin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Siihen hyväksyttiin kaksi muutosta, jotka koskevat Alaviirteen ja Ykspihlajan kouluja.

Alaviirteen koulun suunniteltu palveluverkkomuutos tulee voimaan 1.8.2019. Kaupunginhallituksen esitys oli saattaa muutos voimaan elokuun alussa vuonna 2018. Vuodella myöhentämistä esitti valtuutettu Janne Jukkola (kok.), ja asia hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Raimo Hentelä (sdp) esitti, että kouluverkon suunnitteluun varattua rahaa käytetään Ykspihlajan koulun ja päiväkodin suunnitteluun. Suunnittelu voi perustua Hentelän esityksen mukaan ensisijaisesti nykyisen, nyt suljettuna olevan koulun käyttöönottoon tai toissijaisesti uuden koulun rakentamiseen. Esityksestä äänestettiin, ja Hentelän esitys sai 37 ääntä ja kaupunginhallituksen esitys 14 ääntä.

Kaupunginhallituksen valtuustolle tekemä ja valtuuston hyväksymä esitys perustuu laajaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkojen rakennemuutosraporttiin. Siihen sisältyy muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Kokkolan suomenkielisen lukion (KSL) toiminta keskitetään 1.8.2018 alkaen nykyisestä kahdesta toimipisteestä Torikatu 41:n koulurakennukseen, jossa toimii tällä hetkellä KYL:n lukiotoimipiste. Sen seurauksena Länsipuiston koulun (7-9 luokat) oppilaat sijoitetaan muihin kaupunkikeskustan kouluihin, niin että pitkällä tähtäimellä voidaan luoda 1-9 luokan yhtenäisen perusopetuksen kouluja.
  • Ylläpidettävien 1-6 vuosiluokkien koulujen vähimmäisoppilasmääräraja nostetaan nykyisestä 32 oppilaasta 48 oppilaaseen, joka merkitsee käytännössä 2-opettajaisten koulujen lakkauttamista 1.8.2017 alkaen vaiheittain.
  • Chydeniuksen uuden koulun valmistuttua 2019 Rödsön ja Vittsarin koulut yhdistetään siihen uuteen kouluun.
  • Kyrkbackenin koulu yhdistetään Villan kouluun 2019, kun koululle rakennetaan ensin lisätiloja.
  • Halkokarin, Hakalahden ja Jokilaakson koulujen rakennus- ja peruskorjaushankkeista laaditaan esiselvitys vuonna 2018. Tavoitteena on muodostaa 2020-luvun alkupuolella Jokilaakson ja Hakalahden kouluista yhtenäinen peruskoulu (esiopetus ja vuosiluokat 1-9) ja Halkokarin koulusta myös yhtenäinen peruskoulu (esiopetus ja vuosiluokat 1-9).
  • Ykspihlajan koulun toiminta jatkuu toistaiseksi väistötiloissa Vingenkadun kiinteistössä.
  • Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena pienten yksiköiden yhdistäminen suuremmiksi kaupunkikeskustan alueella. Tämä merkitsee kolmen ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista, mistä opetus- kasvatuslautakunta on tehnyt päätöksen 16. helmikuuta 2016.
  • Jokaisen lakkautettavan koulun osalta käynnistetään lapsivaikutusten arviointi. 

Seuraavaksi rakennemuutossuunnitelma valtuuston päättämine muutoksineen käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa siltä osin kuin se edellyttää käytännön toimia koulukiinteistöjen osalta.

Valtuustokäsittelyn aikana esitettiin ponsi laajan talousohjelman laatimiseksi seuraavan valtuustokauden alussa. Pontta esitti valtuutettu Esa Kant (sdp). Ponsi hyväksyttiin äänin 31- 20.

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muina asioina mm. kaupungin taloustilannetta ja kansallisen kaupunkipuiston hakemista Kokkolaan. Kaikkiaan kokous kesti melkein kuusi tuntia. 

Päivitetty 14.3.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta