Olet tässä

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen selvitykseen otettiin kiitettävästi kantaa

31.1.2017

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkoista laaditusta selvityksestä suoritettiin kuulemis- ja lausunnonantamiskierros tammikuun 2017 aikana. Selvitys oli lisäksi kommentoitavana valtakunnallisessa Otakantaa.fi –palvelussa 9.−27.1. Määräaikaan mennessä selvitykseen otti kantaa yhteensä 276 kommentoijaa.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen selvitykseen liittyvään kyselyyn vilkkaimmin vastattiin 26.1, jolloin vastauksia tuli yhteensä 53 eli 19 prosenttia kaikista vastauksista. Toiseksi vilkkain kommentointipäivä oli kyselyn viimeinen aukiolopäivä 27.1. Tuolloin vastauksia tuli 36, mikä on 13 prosenttia kaikista vastauksista. Seuraavaksi vilkkaimmin kommentoitiin 12.1, jolloin kyselyyn tuli 25 vastausta eli 9 prosenttia kaikista vastauksista.

Vastaajat kommentoivat joko oppilaan, huoltajan, henkilökunnan edustajan, päättäjän, kokkolalaisen tai muussa roolissa. Vastaajaroolikseen saattoi valita yhden edellä mainituista rooleista. Yli puolet vastanneista (148) on huoltajia ja reipas neljännes (73) kokkolalaisia. Oppilaita vastaajien keskuudessa on vajaat 9 prosenttia (24) ja henkilökunnan edustajia hieman yli 8 prosenttia (23).

Suurin osa (70 prosenttia) vastaajista ilmoittaa asuinpaikakseen kanta-Kokkolan. Ullavan alueen asuinpaikakseen ilmoittaa 19 prosenttia. Kälviän ja Lohtajan alueilla vastaajista asuu yhteensä 9 prosenttia. Asuinpaikakseen muun kuin Kokkolan ilmoittaa 2 prosenttia vastaajista.

Selvityksen kommentointi tapahtui kahdella avoimella kysymyksellä, joihin sai vastata joko molempiin tai vain toiseen. Avoimiin kysymyksiin tuli yhteensä 401 vastausta. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajat kommentoivat juuri niitä ehdotetuista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat vastaajan itsensä tai hänen lapsensa käyttämiin varhaiskasvatus- tai opetuspalveluihin tai palveluihin, joiden parissa vastaaja työskentelee.  Tähän kysymykseen tuli 250 vastausta.

Toisessa kysymyksessä kysyttiin kantaa Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kokonaisuuteen kohdistuviin ehdotuksiin. Tähän kysymykseen tuli 151 vastausta.

Lausuntovaiheen jälkeen selvitys yleissuunnitelmatasoisena asiakirjana on tarkoitus viedä opetus- ja kasvatuslautakunnan ja sen jaostojen, kaupunginhallituksen sekä lopulta maaliskuussa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kouluverkon muutoksiin liittyvissä asioissa toimivalta on kaupunginvaltuustolla.

Selvityksen pohjalta mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet käynnistetään opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksillä. Lopullinen päätös tehdään kaupunginvaltuustossa, mikäli päätöksenteossa tulee kyseeseen koulujen lakkauttaminen. Varhaiskasvatuspalvelujen osalta palveluverkon päätökset tekee opetus- ja kasvatuslautakunta.

Päivitetty 31.1.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta