Olet tässä

Varhaiskasvatuspalveluihin rakenteellisia uudistuksia

17.2.2017

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti 16.2. äänestyksen jälkeen äänin 6-3 lakkauttaa Kapuntuvan, Tiitäisen ja Bambsebon ryhmäperhepäiväkodit 1.8.2017 alkaen. Uusina toimintamalleina päätettiin ottaa hoitopaikkatakuu koekäyttöön 1.8.2017−31.8.2019 sekä aloittaa avoimen varhaiskasvatuspalvelun kerhotoiminta kokeiluluontoisena syystoimintakaudella 2017. 

Vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä päätettiin arvioida uudelleen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden palveluverkkoja kaupungin vaikean taloustilanteen, varhaiskasvatuksen ja opetuksen lisääntyvän palvelutarpeen sekä sote-uudistuksen perusteella.

Virkamiestyöryhmän laatimassa varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen selvityksessä varhaiskasvatuksessa tavoitteena on pienten yksiköiden yhdistäminen suuremmiksi kaupunkikeskustan alueella. Selvityksen mukaan varhaiskasvatuspalveluissa voidaan sulkea Kapuntuvan, Tiitäisen ja Babsebon ryhmäperhepäiväkotiyksiköt 1.8.2017 alkaen. Selvityksestä suoritettiin kuulemis- ja lausunnonantamiskierros tammikuun 2017 aikana.

Varhaiskasvatuspalveluiden yksiköiden määrä riittää ennusteen mukaan palvelutarpeeseen vastaamiseen, mikäli toimintaa tehostetaan ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, kuten nyt päätetyt kerhotoiminta ja hoitopaikkatakuu. Hoitopaikkatakuussa huoltajat voivat kirjallisella sopimuksella halutessaan luopua vähintään neljäksi kuukaudeksi lapsen päivähoitopaikasta. Lapsi voi palata takaisin sovitun ajan jälkeen tuttuun päiväkotiin, mikäli varhaiskasvatuspalvelut aloitetaan toimintakauden alussa, elokuussa.

Päivitetty 17.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta