Olet tässä

Vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus on julkaistu

23.10.2017

Kaupungin toiminnan ja talouden tilanteesta tammi-elokuulta laaditun osavuosikatsauksen mukaan taloustilanne ei vielä tue koko vuoden tavoitteeksi asetetun noin 100 000 euron ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttamista. Suurimpina syinä ovat ostopalvelumäärärahojen korkea toteutuma, myyntituottojen tavoitetta heikompi kertymä sekä verotulojen heikko kasvu veronkorotuksista huolimatta.

Kaupungin ja liikelaitos Kokkolan Veden yhteenlaskettu tulos ensimmäiseltä kahdeksalta kuukaudelta on noin 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Viime vuonna vastaavana aikana tulos oli yli 3,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos jää jopa 800 000 euroa alijäämäiseksi, mikäli siitä eliminoidaan Korpelan Voiman tähän mennessä maksamat korvaukset.

Koko vuoden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää loppuvuodelta hyvää verotulokehitystä syyskuun kiinteistöverotilityksissä ja marraskuun verotulotasauksessa sekä vähintään 5 - 6 miljoonan euron palvelumaksujen palautuksia Soitelta.

Viimeisen kolmen vuoden aikana kaupungin tulos on kohentunut, joskin lähes yksinomaan veronkorotusten kautta.  Viimeisen viiden vuoden aikana tuloveroprosenttia on korotettu kaksi prosenttiyksikköä. Tällä lisätuloja on saatu noin 45 miljoonaa euroa. Lisäksi kiinteistöveroja on korotettu.

Tuloksen kohentuminen lähes yksinomaan veronkorotusten kautta osoittaa omalta osaltaan, että rakennemuutosten ja kulukarsinnan tavoitteista ei ole varaa luopua. Ilman rakennemuutoksia tavoitteiksi asetetut veroasteen lasku ja lainamäärän aleneminen eivät toteudu eikä myöskään tulevien vuosien tiukat suunnitteluraamit.

Kaupunginvaltuusto käsitteli osavuosikatsausta kokouksessaan 23.10.2017.

Osavuosikatsaukset lisätään valtuustokäsittelyn jälkeen verkkosivuille kohtaan Hallinto ja päätöksenteko> Talous> Toiminnan ja talouden seuranta.

Sivun alkuun

Päivitetty 24.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta