Olet tässä

Periaatteet yksityisteiden hoitoon

25.9.2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.9. yksityisteiden hoitoa koskevat periaatteet kolmen äänestyksen jälkeen. Vuoden 2018 alussa käyttöön otettavilla periaatteilla yksityisteiden hoidon käytännöt yhdenmukaistetaan koko kaupungin alueella.

Päätöksen mukaan kokonaan kaupungin hoitoon jää yksityisteitä noin 25 kilometrin matkalta.

Kanta-Kokkolassa yksityisteiden kesäkunnossapidosta luovutaan ja siirrytään Kälviällä, Lohtajalla ja Ullavalla jo käytössä olevan malliin, jossa tiekuntia voidaan erityisin perustein avustaa rahallisesti kesäkunnossapidossa. Perusteena avustukseen on huomattava liikenteellinen merkitys tai tarpeellisuus pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 700 metrin matkalta ja se, että ko. tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta. Avustettavan yksityistien tulee olla järjestäytynyt yksityistielain mukaiseksi tiekunnaksi.

Yksityisteiden aurauksesta päätettiin, että aurattavien yksityisteiden/pihateiden vähimmäispituutena käytetään 70 metriä. Kaupungin hoidossa säilyvät edelleen ne yksityistiet, joiden liikenteellinen merkitys on erityisen suuri. Tiekunnat vastaavat jatkossa kaupungin hoidon ulkopuolisten yksityisteiden talvihoidosta, aurausta lukuun ottamatta.

Yksityisteiden valaistujen osuuksien olemassa olevat valaisimet pidetään edelleen kaupungin omistuksessa. Kaupunki sitoutuu lisäksi jatkossakin kustantamaan yksityisteillä sijaitsevien katuvalojen sähkön ja ylläpidon.

Asukkaiden pyynnöstä kaupunki voi ottaa vastuun yksityistien järjestäytymisestä tiekunnaksi ja hoitaa sen hallinnon vuoden 2019 loppuun saakka. Tämä valtuutettu Pentti Haimakaisen (kok.) esitys hyväksyttiin äänin 42-1.

Vastuu katujen ja teiden hoidosta jakautuu pääsääntöisesti siten, että Ely-keskus vastaa yleisistä teistä, kunnat vastaavat asemakaavan mukaisista kaduista, tiekunnat vastaavat tiekunnallisista yksityisteistä ja kiinteistönomistajat vastaavat muista yksityisteistä. Yksityisteiden hoitaminen tai avustaminen rahallisesti ei ole kaupungille lakisääteistä toimintaa. Viime vuonna kaupungin kulut yksityisteiden hoidosta olivat noin 300 000 euroa.

Päivitetty 26.9.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta