Du är här

Chydenius skola flyttar till tillfälliga lokaler i fastigheten vid Vingegatan från och med nästa läsår

2.5.2017

Planeringen av Chydenius skolfastighet framskrider i planeringskommittén. Enligt planerings- och byggnadsprojektets preliminära tidtabell inleds rivningen av den gamla skolan och byggandet av den nya skolan under läsåret 2017–2018.

Stadsstyrelsen beslutade 20.2.2017 att Chydenius skola byggs på den nuvarande skoltomten som totalentreprenad. Projektet omfattar även rivning av den gamla skolbyggnaden. 

På grund av att projektet påbörjas nästa läsår och skolbyggnaden är färdigbyggd i slutet av år 2019 är det motiverat att Chydenius skola flyttar till de tillfälliga lokalerna under sommarlovet. Flyttningen till de tillfälliga lokalerna påverkas också av arbetarskyddsfullmäktiges förhandsbeslut där det krävs åtgärder för användningen av Chydenius skolas nuvarande fastighet. 

De tillfälliga lokalerna finns i fastigheten vid Vingegatan, där iordningställandet av utrymmen (B-delen) har påbörjats och arbetet blir färdigt på sommaren och den sista delen i slutet av år 2017.

Enligt förhandsuppgifter ser det ut att Chydenius skola arbetar i fastigheten vid Vingegatan 1.8.2017–31.12.2019. 

Uppdaterad 2.5.2017 | Skicka respons | Skriv ut