Du är här

Grillkiosken i hörnet av Järnvägstorget ska rivas

14.8.2017

Kioskbyggnaden mellan busstationen och biblioteket, börjar rivas den här veckan. Arbetet beräknas ta ungefär en vecka. Rivningen sker under dagarbetstid och eventuell dammspridning förhindras genom fuktning av rivningsobjektet.

Kioskbyggnaden som ägs av Karleby Utvecklingsbolag Ab uppfördes på 80-talets senare hälft. Under årens lopp har byggnaden varit uthyrd åt flera olika företag inom förplägnadsbranschen men har stått tom de tre senaste åren. Beslut har nu fattats om att riva byggnaden på grund att det nya projektet för Järnvägstorget.

Innan rivningen inleds ska området kring byggnaden spärras av och märkas ut på lämpligt sätt. Arbetsområdet kommer också att omfatta en del av gångbanan och parkeringsområdet intill.

Mer info: Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg, tfn 044 780 9093

Uppdaterad 14.8.2017 | Skicka respons | Skriv ut