Du är här

Stadsstyrelsen fick gemensamma spelregler

7.9.2017

Efter att ha gjort några preciseringar av innehållet godkände stadsstyrelsen på sitt sammanträde den 4 september gemensamma spelregler för perioden 2017–2019.  Syftet med arbetsformerna som stadsstyrelsens ledamöter gemensamt kom överens om är att stödja ett högklassigt och resultatrikt styrelsearbete samt fungerande växelverkan.

Stadsstyrelsen beslöt om utarbetandet av gemensamma spelregler den 19 juni. Syftet med de gemensamt överenskomna arbetsformerna är att få till stånd fungerande växelverkan och informationsutbyte mellan den politiska beslutsfattandeprocessens olika aktörer, att utveckla stadsstyrelsens mötesförfarande och att främja ett ansvarsfullt och sakligt mötesbeteende.

Spelreglerna utarbetades 14 -15.8 i verkstäder i vilka deltog både stadsstyrelseledamöterna och fullmäktiges presidium. Arbetet i verkstäderna genomfördes som en del av nätverksprojektet Nya generationens organisation och ledarskap (USO) genom vilket Kommunförbundskoncernen och deltagarkommunerna tillsammans strävar efter att klarlägga den framtida kommunens roll och att utveckla kommunens ledarskap. Utöver Karleby deltar 28 andra kommuner i nätverksprojektet USO:s fjärde verksamhetsperiod.

Utarbetandet, följandet och utvärderingen av spelreglerna är en del av utvecklingen av styrelsearbetet, vilket också andra USO-kommuner satsar på. Reglernas innehåll och hur de har följts utvärderas en gång per år, följande gång vid årsskiftet 2017–2018.

Upp

Uppdaterad 7.9.2017 | Skicka respons | Skriv ut