Du är här

Fullmäktige godkände budgeten 2018 med små ändringar

20.11.2017

Stadsfullmäktige beslöt om budgeten för nästa år och om ekonomiplanen för 2019–2020 under samma sammanträde som beslut fattades om skattesatserna den 13 november. Vad gäller budgeten förrättades 11 omröstningar, men inga stora ändringar gjordes i stadsstyrelsens budgetförslag.

Fullmäktige utökade anslaget för landsbygdens utveckling med 36 000 euro och godkände klämmen enligt vilken målet att skära ned stadsstrukturnämndens verksamhetskostnader med 2 procent ska inriktas så att underhållet av vägar och gator inte försämras. Dessutom gjorde fullmäktige några tillägg och ändringar i texten.

Stadens mål är att stabilisera ekonomin, att sänka skattesatsen och att minska lånebeloppet. Stadens inkomster ökar knappas alls nästa år. Därför ingår det nedskärning av kostnader i budgeten. Trots sparmål kommer resultatet för nästa år enligt budgeten att bara uppvisa ett litet överskott, 351 000 euro. Ett resultat på plus är ett minimikrav, men resultatet är svagare än ramen som stadsstyrelsen godkände på våren.

För nästa år har sammanlagt 94 220 854 euro budgeterats i verksamhetsintäkter. Verksamhetsintäkterna minskar från i år med 1,8 procent, dvs. över 1,7 miljoner euro. Bland annat intäkterna från avgifterna för småbarnspedagogik minskar med 600 000 euro på grund av sänkningen av dagvårdsavgifterna.

Verksamhetskostnaderna uppgår till 356 911 414 euro. Sektorernas budgetering har varit mycket ansvarsfullt och nämndernas kostnadsbudgetar är i regel lägre i förhållande till innevarande år. Anslaget som reserveras för köp av tjänster av Soite och arbetsmarknadsstödets kommunandel ökar. För dessa kostnader reserveras sammanlagt 4,1 miljoner euro mera än för detta år.

För personalkostnader reserveras 1,3 procent mindre än för detta år. Någon skild reservering har inte gjorts för löneförhöjningar utan de måste ingå i personalkostnadernas totalbelopp nästa år. 

Skatteinkomsterna beräknas nästa år uppgå till 190 825 000 euro. Ändringen jämfört med årets budget är 0,7 procent dvs. 1 372 000 euro. Beskattningsutfallet för 2018 försämras av konkurrenskraftsavtalet. Statsandelarna uppskattas uppgå till högst samma nivå som i år, dvs. 87 198 000 euro.

För nettoinvesteringar år 2018 reserveras 19 093 000 euro. Nettobeloppet för nya investeringar uppgår till 14 293 000 euro. De största enskilda investeringarna är:

  • trafikleder 3,5 milj. euro
  • byggande och reparation av skolor och daghem 3,35 milj. euro
  • den grundläggande renoveringen av stadshuset 3 milj. euro
  • lokalitetslösningar för servicenätet i de anslutna kommunerna 1,7 milj. euro

Finansieringen av byggprojekten utgår i enlighet med tidigare beslut på finansieringsalternativ av leasingtyp. Mera exakt om dessa besluts skilt för varje projekt.

Upp

Uppdaterad 20.11.2017 | Skicka respons | Skriv ut