Du är här

Staden anställer 250 sommarjobbare

17.5.2017

Karleby stads sommarjobb söktes inom den utsatta tiden, d.v.s. den 28 februari, av 873 personer födda mellan 1996 och 2000. Hittills har nästan 250 sommarjobbare valts. Sommarjobb kan ännu bli lediga under våren om den som blivit vald till en uppgift av en eller annan orsak inte tar emot sommarjobbet. En plats som eventuellt blir ledig tillsätts då med en av sökandena.

Staden anställer sommarjobbare främst för olika assisterande arbetsuppgifter. Avsikten med sommarjobben är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken samt kommunen som arbetsgivare, erbjuda dem möjlighet att få erfarenhet av lönearbete, underlätta deras val av yrke och senare deras övergång till arbetslivet. De som har hunnit längre i sina studier eller är klara med dem har möjlighet att bli anställda som vikarier för mer krävande uppgifter beroende på situationen.

Karleby stad erbjuder årligen ca 250 sommarjobb. I fjol söktes sommarjobben av 941 personer av vilka 287 kunde anställas. Tekniska väsendet anställde över hälften av sommarjobbarna (155 personer). Bildningsväsendet anställde 52, koncernförvaltningen 41 och social- och hälsovårdsväsendet 39 sommarjobbare. Antalet ansökningar påverkades i år av att ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överfördes till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.

Utöver den introduktion och handledning som ges i arbetsuppgifterna och vid arbetsplatsen ordnas också en gemensam sommarjobbsinfo den 5 juni till alla de valda som börjar sommarjobba. Vid sommarjobbsinfot får sommarjobbarna information om staden som arbetsgivare samt om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Vid tillfället diskuteras också bland annat arbetsavtal, lön, arbetstid, arbetssäkerhet och kommunikation.

Uppdaterad 18.5.2017 | Skicka respons | Skriv ut