Du är här

Karleby stads nya strategi godkändes av stadsstyrelsen

25.10.2017

Strategins centrala teman är förnyelse, stabilisering av ekonomin och stadens roll som möjliggörare vid sidan av dess tidigare roll som verkställare. Med hjälp av dessa förbereder man sig på förändringar i verksamheten och ekonomin i och med bland annat landskapsreformen och de ändringar den föranleder i stadens inkomst- och skattebas. 

Strategin lägger vikt vid nya synpunkter i stadens verksamhet: förnyelse, granskning av serviceprocesser, kommuninvånarnas möjligheter att delta i serviceproduktionen samt samarbete med såväl företag och kommunsammanslagningar som riksomfattande aktörer.

Stadsstyrelsen har redan behandlat strategin vid två tidigare sammanträden. Före måndagens sammanträde (23.10) begärdes kompletteringar och ändringsförslag av ledamöterna. Förslagen var av kompletterande natur, inget nytt föreslogs till strategiförslaget. På grundval av responsen kompletterades strategin med stycken om tvåspråkighet och samarbetsinriktning.

Ännu under sammanträdet lyfte man fram ett mål om att stärka Karlebys ställning som landskapscentrum och man betonade betydelsen av image och varumärke för dragningskraften.

Vid sammanträdet röstades om ett av fullmäktigeperiodens totalmål som är att minska koncernskulden med 10 procent under den här fullmäktigeperioden. Omröstning gällde ett förslag om 5 procent och utkastets förslag om 10 procent. Rösterna föll jämnt, 6–6, och ordförandes röst avgjorde vilket innebär att det ursprungliga målet om 10 procent fortfarande gäller.

Strategin drar upp riktlinjer för stadens verksamhet under nya fullmäktiges mandattid 2018–2021. Den nya kommunallagen fordrar kommunerna att utarbeta en strategi som uttryckligen drar upp riktlinjer för kommunorganisationernas eget utvecklingsarbete.

Strategin ska behandlas av stadsfullmäktige den 13 november.

Uppdaterad 25.10.2017 | Skicka respons | Skriv ut