Du är här

Karleby Vattens nya bruksavgifter 2018

13.10.2017

Direktionen för Karleby Vatten beslutade 3.10.2017 sänka avloppsvattenpriset vid ingången av 2018. Vattenpriset är fortfarande 1,10 euro per kubikmeter, men avloppsvattenpriset sjunker från 1,81 till 1,73 euro per kubikmeter. Till de priser som kunderna betalar läggs moms på 24 procent.

Prissänkningen innebär att avloppsvattenpriset sjunker med 4,4 procent.

Orsaken till prissänkningen är att helhetsansvaret för hanteringen av dagvatten övergår 1.1.2018 från affärsverket Karleby Vatten till Karleby stads tekniska servicecenter.

Enligt Karleby Vattens uppskattning har ca 100 000 euro av avloppsvattenkostnaderna bestått av dagvattenkostnader. I och med att helhetsansvaret och kostnaderna för dagvatten övergår till tekniska servicecentret sänker Karleby Vatten sin avloppsvattentaxa med 0,08 euro per kubikmeter, vilket motsvarar dess tidigare kostnader för dagvattenhanteringen.