Du är här

Kandidatlistan och kandidatnumren i kommunalvalet

10.3.2017

Kandidatuppställningen för årets kommunalval fastställdes av centralvalnämnden torsdagen den 9 mars.

Antalet personer som kandiderar till Karleby stadsfullmäktige är 291. I förra kommunalvalet var kandidatantalet 325. Under nästa mandatperiod kommer Karlebyfullmäktige att ha 43 ledamöter, dvs. färre än de sittande fullmäktige som är 51 till antalet.

De längsta kandidatlistorna har Centern i Finland och Finlands Socialdemokratiska Parti som båda ställer upp 64 kandidater. Näst största antalet har Kristdemokraterna i Finland, 34 kandidater. På Samlingspartiets kandidatlista står 31 namn och på Svenska folkpartiets 29. Sannfinländarna ställer upp 25 kandidater, Gröna förbundet 22 och Vänsterförbundet 21. Valmansförening Mauri Nygård har 1 kandidat.

Av kandidaterna är 117 kvinnor och 174 män. Bland sittande fullmäktige är det 39 som ställer upp för omval.

Kandidaternas medelålder är 50 år. De flesta av kandidaterna, 97 personer, är i åldern 45−60 år. Antalet kandidater över 60 år är 88 och antalet 30−45-åringar är 85. Av kandidaterna är 21 under 30 år.

Den egentliga valdagen i kommunalvalet är söndagen den 9 april. Förhandsröstningen inleds onsdagen den 29 mars.

Den nya fullmäktigeperioden börjar den 1 juni 2017.

Upp

Uppdaterad 13.3.2017 | Skicka respons | Skriv ut