Du är här

Det fastställda resultatet av kommunalvalet

13.4.2017

Efter att kontrollräkningen av rösterna i kommunalvalet i Karleby slutförts fastställde centralvalnämnden resultaten vid sitt möte den 12 april 2017.

Kontrollräkningen förändrade stadsfullmäktiges sammansättning från vad den såg ut att bli enligt den preliminära rösträkningen. Mauri Lahti (SDP) valdes in som ledamot i fullmäktige och Tarja Harju-Karhulas ledamotsplats byttes ut mot ett mandat som första ersättare. Reijo Ruotsalainen (KD) fick mandatet som ordinarie ledamot, medan Anne Peltomaa (KD) valdes in till första ersättare och Juha Paananen (KD) till andra ersättare efter lottning.

De fastställda resultaten av kommunalvalet finns uppdaterade i Justitieministeriets resultattjänst och annan informationstjänst.

De nyinvalda stadsfullmäktige sammanträder första gången den 12 juni. Vid sammanträdet utses fullmäktiges presidium, stadsstyrelsen och nämnderna.

Upp

Uppdaterad 13.4.2017 | Skicka respons | Skriv ut