Du är här

Transport av resenärer mellan Karleby centrum och Karleby-Jakobstad flygplats

1.9.2017

Transporten av resenärer mellan Karleby centrum och Karleby-Jakobstad flygplats sköts fr.o.m. 1.9 av Dahl Citybus Ab. Stadsstyrelsen fattade beslutet den 5 juni på basis av konkurrensutsätt-ning som gäller persontransport mellan centrum och flygplatsen under avtalsperioden 1.9.2017 – 31.8.2018.

Transport till flygplatsen ordnas för alla reguljärflyg. Transporten startar från Mannerheimplatsen ca 70 minuter före flygets avgång och kör via Sokos Hotel Kaarle till flygplatsen. Samma rutt körs tillbaka i motsatt ordning. Transporten från flygplatsen startar ca 5-10 minuter efter att planet landat. Som färdmedel används endera buss eller taxi beroende på antalet resenärer. Avgiften för en enkelresa är 20 euro.

På skild beställning kan en resenär hämtas hemifrån och/eller köras hem till priset för den egentliga flygfältstransporten. Denna extra service gäller området i stadens centrum på ca 3 kilometers radie från Mannerheimplatsen. Avhämtningen måste beställas minst två timmar före transportens början. Eventuell avhämtning hemifrån och körning hem görs utanför den egentliga rutten och tidtabellen

Upp

Uppdaterad 1.9.2017 | Skicka respons | Skriv ut