Du är här

Klientavgifterna inom småbarnspedagogik justeras från och med 1.1.2018

8.12.2017

Med anledning av ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken kommer klientavgifterna (dagvårdsavgifterna) för barn inom småbarnspedagogiken (i dagvård) att justeras från och med 1.1.2018.

Vårdnadshavarna ska lämna in utredningar om familjens inkomster till barnets nuvarande vårdplats senast fredag 15.12.2017. Alla inkomstutredningar ska lämnas in i samma kuvert och på kuvertet ska skrivas barnets namn och vårdplats.

Ni behöver inte lämna in inkomstutredningar om familjens inkomster överskrider inkomstgränsen för den högsta avgiften.

Om inkomstutredningarna inte lämnas in kommer den högsta avgiften som kan tas ut i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken att tas ut från och med 1.1.2018.

Kontrollera de ändrade inkomstgränserna samt syskonrabatten via den här länken.

För att avgiften för småbarnspedagogik ska kunna justeras enligt familjens inkomster ska båda vårdnadshavarna (eller vårdnadshavaren samt vårdnadshavarens sambo eller make/maka) som bor i gemensamt hushåll lämna in bl.a. följande utredningar om de inkomster de kommer att ha från och med 1.1.2018:

 • beskattningsbeslut och specifikationsdel för 2016 (lämnas in av alla föräldrar)
 • löneintyg eller lönespecificering där det framgår inkomsterna för 2017 samt semesterlönen som betalats ut (om din anställning fortsätter)
 • beslut om utbetalning av utkomstskydd för arbetslösa samt betalningsanmälan om förmånen
 • pensionsbeslut (förälder, maka/make/sambo eller barn)
 • beslut om moderskaps- eller föräldrapenning
 • beslut om hemvårdsstöd
 • beslut om partiell eller flexibel vårdpenning
 • studieintyg
 • beslut om studiepenning
 • beslut om vuxenutbildningsstöd
 • utredning om underhållsbidrag eller underhållsstöd som betalats för barnet eller underhållsstöd som betalas av föräldern

 • utredning om övriga inkomster (t.ex. hyres-, dividend-, jord- och skogsbruksinkomster)

Om barnets dagvårdsavgift har senast justerats i november 2017 och båda vårdnadshavarna (eller vårdnadshavaren samt vårdnadshavarens sambo eller make/maka) som bor i gemensamt hushåll har lämnat in beskattningsbeslutet och specifikationsdelen för 2016 samt andra aktuella inkomstutredningar behöver ni inte lämna in inkomstutredningarna på nytt om inkomsterna hålls oförändrade från och med 1.1.2018.

Vänligen kontakta kontorstjänster för småbarnspedagogik om du inte vet vilka inkomstutredningar din familj ska lämna in: varhaiskasvatus@kokkola.fi eller 040 806 5089 (mån., ons. och fre. kl. 9–11).


Uppdaterad 8.12.2017 | Skicka respons | Skriv ut