Du är här

Fullmäktige beslutade om sammanslagning av gymnasiets verksamhetsställen och nedläggning av skolor

24.10.2017

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 23 oktober att sammanslå Kokkolan suomalainen lukios verksamhetsställen samt att lägga ner fyra skolor. Strukturförändringarna i servicenätverken för undervisningstjänster behandlades som separata ärenden i enlighet med fullmäktiges beslut från mars.

Fullmäktige beslutade efter en omröstning med rösterna 31–12 att Alaviirten koulu läggs ner den 1 augusti 2019 på grund av lågt elevantal och att dess verksamhet slås ihop med Lohtajan kirkonkylän koulu. Likaså beslutade fullmäktige att Kyrkbackens skola läggs ner 2019 och att dess verksamhet slås samman med Villa skola när tillbyggnaden står klar.

Fullmäktige röstade om att både Vittsar skola och Rödsö skola läggs ner 2019 på grund av skolornas låga elevantal och att deras verksamhet slås samman med Chydenius skolas när den nya skolbyggnaden står klar. För Vittsars del fattades beslutet om nedläggning efter en omröstning med rösterna 23–20 och för Rödsös del med rösterna 29–14.

I enlighet med fullmäktiges beslut genomförs sammanslagningen av Kokkolan suomalainen lukios verksamhetsställen tidigast den 1 augusti 2020. När det gällde ärendet om nätverket av grundläggande utbildning för årskurs 7–9 i centrala Karleby i anslutning till sammanslagningen av gymnasiets verksamhetsställen beslutade fullmäktige enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning.

Upp

Uppdaterad 24.10.2017 | Skicka respons | Skriv ut