Du är här

Eija Pienimäki blir personaldirektör

28.3.2017

Stadsstyrelsen beslutade i måndags den 27 mars att välja Eija Pienimäki från Karleby till personaldirektör. För tjänsten gäller sex månaders prövotid. Pienimäki är utbildad magister i hälsovetenskaper och arbetar som tf. personaldirektör för staden sedan den 28 mars 2016.

Den 9 januari beslutade stadsstyrelsen att tjänsten som personaldirektör ska ledigförklaras. Tjänsten kunde sökas under tiden från den 16 januari till den 17 februari. Tjänsten söktes av nio personer av vilka en sökande inte uppfyllde behörighetsvillkoren.

En av stadsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp beslutade vid sitt möte den 21 februari kalla fem sökande till intervju den 7 mars. Efter intervjuerna fick två sökande genomgå en personbedömning. Arbetsgruppen bestämde sig enhälligt för att föreslå Pienimäki för tjänsten som personaldirektör.

Uppdaterad 28.3.2017 | Skicka respons | Skriv ut