Du är här

Karleby stad inleder arbetet med sin nya strategi med en företagarenkät

20.2.2017

Inom de närmaste åren kommer kommunernas verksamhetsmiljö att ändras radikalare än någonsin tidigare. Kommunens framtid är på många sätt öppen emedan dess roller och tydliga verksamhetssätt genomgår en förändring.

Karleby stad inleder skapandet av sin framtid i och med utarbetandet av den nya stadsstrategin.  Under processen då stadsstrategin utarbetas strävar man efter att hitta de insatsområden och verksamhetssätt som främjar stadens framgång och livskraft i framtiden.

Den nya stadsstrategin bearbetas med ett engagerande grepp. Man vill höra stadsinvånares, företagares, stadens intressentgruppers och stadens personals åsikter om hur Karlebys livskraft formas i fortsättningen.

MDI Public Oy har valts till samarbetspart till processen för utarbetandet av strategin. Företaget bidrar med sin sakkunniguppfattning om de förändringar som sker i städers verksamhetsmiljö samt om deras konsekvenser för utvecklingen i städer av Karlebys storlek.

Som underlag för utarbetandet av strategin samlas nulägesanalyser i stor omfattning. Ett exempel på detta är enkäten som den här veckan skickas till alla företag i Karleby med hjälp av vilken man samlar in åsikter om stadens näringspolitik.

Nya stadsfullmäktige, som väljs på våren, får börja bearbeta stadsstrategin i augusti och målet är att den nya strategin godkänns i slutet av året. Det är stadens enhet för näringsliv och stadsutveckling som svarar för processen med utarbetandet av stadsstrategin.

Uppdaterad 20.2.2017 | Skicka respons | Skriv ut