Du är här

Iståndsättning av friluftsleder och bekämpning av främmande växtarter i sysselsättningspilot

26.4.2017

Karleby stad inleder i maj ett pilotförsök med stöd av sysselsättningsanslag. Under projektet iståndsätts bland annat friluftleders spänger och trappor, och främmande växtarter avlägsnas på områden där bland annat jätteflokan och jättebalsaminen blivit ett problem.

Projektet som genomförs i samarbete mellan park- och idrottsområdenas enhet för byggande och underhåll av parker och idrottsplatser, sysselsättningstjänster samt Österbottens TE-byrå pågår till november.

Projektets syfte är att erbjuda arbete till långtidsarbetslösa och med deras arbetsinsats iståndsätta friluftsleder och avlägsna främmande växtarter på stadens område. Målet är att sysselsätta långtidsarbetslösa eller att de alternativt genomgår en utbildning efter projektets slut.

Försöket sysselsätter sammanlagt nio personer varav en fungerar som arbetsplanerare. De arbetar i två grupper med fyra personer i vardera. Den ena gruppen svarar för friluftslederna och den andra för främmande växtarter.

Friluftsledsgruppens första uppdrag är att bygga nya spänger i Bredviken på en 1,2 kilometer lång sträcka. Gruppen som arbetar med främmande växtarter städar och iståndsätter badstränder och rastplatser tillsammans med arbetsplaneraren tills bekämpningen av främmande växter kan börja på allvar.

Stadsinvånare får guidning och uppmuntras att avlägsna främmande växtarter

Stadens trädgårdsenhet deltar 29−30.4 i Vildmarks- och trädgårdsmässan i Idrottsgården. På avdelningen får mässbesökarna information om bekämpningen av främmande växtarter och om iståndsättningen av friluftsleder. Man vill ge stadsinvånare guidning i hur främmande växter bekämpas och uppmuntrar dem att på egen hand avlägsna växterna från den egna tomten och den närmaste omgivningen.

Också föreningar och motsvarande organisationer kan ordna talkon där man avlägsnar främmande växter. Stadens trädgård kan i så fall föra bort växterna.

29.4−26.5 kan stadsinvånare delta i en enkät i huvudbiblioteket om förekomsten av främmande växtarter. Enkäten kan besvaras endera elektroniskt eller så kan förekomsten märkas ut på en papperskarta. Dessutom kommer anvisningar om hur främmande växter avlägsnas att publiceras på stadens webbsidor.

Upp

Uppdaterad 26.4.2017 | Skicka respons | Skriv ut