Du är här

Järnvägstorget föreslås som namn för en ny öppen plats

20.4.2017

Vid namnkommitténs möte den 19 april behandlades ärendet om namngivning av en ny öppen plats som enligt en detaljplaneändring ska uppstå mellan Järnvägstorget och f.d. varuhuset Anttilas fastighet. Namnkommittén beslutade föreslå att platsen kallas Järnvägstorget. Förslaget till detaljplaneändringen kommer att läggas fram för stadsstyrelsen för godkännande och därefter för stadsfullmäktige som fattar det slutliga fastställelsebeslutet.

Namnkommittén stannade efter en grundlig diskussion för namnet Järnvägstorget, trots att den nya öppna platsen är betydligt mindre och bara delvis sammanfallande med området för det som förr kallades järnvägstorget. Kommittén motiverar sitt beslut med att det gamla järnvägstorget har varit betydelsefullt i många avseenden under stadens historia. Järnvägstorget låg förr på platsen för det som i dag är parkeringsområde utanför den s.k. Anttilafastigheten. Järnvägstorget tjänade länge som spel-, parad- och träningsplan och som plats för marknader och kringresande tivolin.

Namnkommittén beslutade också föreslå att de som ska bebygga kvarteret anmodas genom en vägledande bestämmelse att ge kvarteret som helhet namnet Järnvägstorgets kvarter och ge även det kommande köp- eller affärscentrumet ett namn som innehåller namnet Järnvägstorget.

Före namnkommitténs beslut i ärendet hade invånarna möjlighet att ta ställning till namnfrågan via nättjänsten Dinåsikt.fi. Möjligheten utnyttjades av sammanlagt 113 personer – de flesta (84 %) Karlebybor – som föreslog namn för den nya öppna platsen. Av de framlagda namnalternativen fick Södra tullen och Brunnstorget mest understöd. Namn som invånarna själva föreslog var bl.a. Tervatori, Kaarlenaukio, Kaivopiha-Brunnsgården, Tulliaukio/Tullinaukio-Tullplatsen och Järnvägstorget.

Upp

Uppdaterad 20.4.2017 | Skicka respons | Skriv ut