Du är här

Oförändrade skattesatser med undantag av fastighetsskattesatsen för kraftverk

16.11.2017

Stadsfullmäktige fattade beslut om inkomst- och fastighetsskattesatserna 2018 på sitt sammanträde måndagen den 13 november. Fullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens beslut att inkomstskattesatsen hålls oförändrad vid 21,75 procent. Också fastighetsskattesatserna fastställdes enligt stadsstyrelsens förslag. Beslutet om skattesatserna fattades efter en omröstning.

Stadsfullmäktige beslöt hålla de flesta fastighetsskattesatserna oförändrade, bara fastighetsskattesatsen för kraftverk höjs i enlighet med stadsstyrelsens förslag från 1,60 procent till 3,10 procent. Efter omröstning med rösterna 35-8 beslöt man hålla den allmänna fastighetsskattesatsen oförändrad vid 1,25 procent. Ledamot Pentti Haimakainen (Saml.) föreslog att den allmänna fastighetsskattesatsen sänks till 1,23 procent.

Fastighetsskattesatsen för hus för stadigvarande boende är fortsättningsvis 0,70 procent och för övriga hus än de som används för stadigvarande boende 1,10 procent. För obebyggda byggplatser är fastighetsskatten fortfarande 3,25 procent och för allmännyttiga samfund 0 procent.

Uppdaterad 16.11.2017 | Skicka respons | Skriv ut