Du är här

Karleby stad utvecklar vänortsverksamheten

24.3.2017

Karleby stad har 15 vänorter. Mera aktiv kontakt håller man årligen med 4-5 av vänorterna. Med de andra vänorterna har man mera sporadisk kontakt, t ex i anslutning till något särskilt evenemang.

Stadsstyrelsen godkände vänortsprogrammet för år 2017 vid sitt möte 20.3. Fokus i årets program ligger på skolsamarbete, internationaliseringsfostran och utvecklande av näringslivssamarbete mellan Karleby och några av vänorterna.

Totalt har staden reserverat 30 000 € för internationell verksamhet under år 2017 och merparten av anslaget riktas till skolsamarbetet.

Lucina Hagmans skola och Järva-Jaanis högstadieskola i Estland gästar varandra i grupper om ca 20 elever under året. Temat för besöken är utbyte av goda undervisningserfarenheter. Fushuns gymnasium 2. från Kina besökte Karleby finska gymnasium i början av året med en mindre elevgrupp och några lärare. Inkommande höst avlägger en elevgrupp på ca. 20 elever från Stenängens och Hakalax skolor ett besök till sin vänskola i Marjampole, Lettland.

En småskalig konsertturné planeras till vänorten Sudbury i Kanada kring självständighetsdagen med anledning av Finland100 - jubileumsåret.

Också vänorternas näringslivssamarbete återupplivas under året. Genom vänortssamarbete strävar man att fördjupa utvecklande av turismen mellan Kina och Finland.

Fokus på det nordiska vänortsamarbetet har länge varit på arrangerandet av Nordiska dagar vartannat år. Samtliga nordiska vänorter har önskat sig en lättare struktur i arrangemangen kring dagarna. Det nordiska vänortsamarbetet kommer också att utvärderas som helhet.

Upp

Uppdaterad 24.3.2017 | Skicka respons | Skriv ut