Olet tässä

Äänestysaluejakoon esitetään muutoksia

9.1.2018

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.1. esittää valtuustolle äänestysaluejaon muuttamista. Esityksen mukaan nykyisestä 21 äänestysalueesta muodostettaisiin yhdistämällä 15 äänestysaluetta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 8−4.

Kokkolan kaupungissa on edellisen kerran muutettu äänestysaluejakoa vuonna 2000. Kuntaliitoksen myötä vuonna 2009 äänestysaluejaon muutoksia ei tehty. Tuolloin äänestysalueiden lukumäärä lisääntyi nykyiseen 21 äänestysalueeseen.

Äänestysaluejaon tarkastelu on ajankohtaista kaupunkirakenteen muutoksista, ennakkoäänestyksen kasvavasta suosiosta sekä hallinnolle asetetuista tehostamis- ja säästövelvoitteista johtuen. Vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestysalueiden lukumäärää vähentämällä. Esimerkiksi viime vuoden kuntavaalien henkilöstökulut olivat lähes 78 000 euroa ja kokonaiskustannukset yli 102 000 euroa. Valtio ei osallistu kuntavaalien kustannuksiin.

Äänestysaluejaon tarkastelu on tarpeellista myös siksi, että vaalilautakuntiin on ollut vaikeuksia löytää luottamushenkilöitä. Lisähaasteen aiheuttaa täsmennys vaaliviranomaisia koskevaan kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyyn, jota on sovellettu vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien. Ehdokkaan lähisukulaiset eivät saa osallistua vaalien luottamustehtäviin vaalilautakunnissa eikä -toimikunnissa.

Vaalisalaisuuden turvaamisen vuoksi pienillä äänestysalueilla joudutaan turvautumaan ylimääräisiin toimenpiteisiin, mitkä hidastavat tulosten valmistumista ja lisäävät vaalien kustannuksia. 

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle äänestysalueiden muutoksia seuraavasti:

  • Ykspihlaja (001) ja Koivuhaka (002) yhdistetään äänestysalueeksi Koivuhaka, jonka äänestyspaikka on Koivuhaan palvelukeskus.
  • Mäntykangas (003) ja Kiviniitty (004) yhdistetään äänestysalueeksi Kiviniitty, jonka äänestyspaikka on Kiviniityn koulu.
  • Kirkonmäki (011) ja Isokylä (013) yhdistetään äänestysalueeksi Isokylä, jonka äänestyspaikka on Isokylän monitoimitalo.
  • Ruotsalo (016) ja Marinkainen (019) yhdistetään äänestysalueeksi Marinkainen, jonka äänestyspaikka on Marinkaisten koulu.
  • Alaviirre (017) ja Lohtaja (018) yhdistetään äänestysalueeksi Lohtaja, jonka äänestyspaikka on Lohtajan kirjasto.
  • Ullava (020) ja Rahkonen (021) yhdistetään äänestysalueeksi Ullava, jonka äänestyspaikka on Ullavan aluetoimisto.

Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että väestötietojärjestelmässä minkään kiinteistön kohdalle merkitsemättömät henkilöt kuuluvat äänestysalueeseen Kaupungintalo. Lisäksi äänestysalueiden numerointi yhtenäistetään.

Sivun alkuun

Päivitetty 9.1.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta