Olet tässä

Esitys äitienpäivän kunniamerkkien saajista 2019 Kokkolassa

8.10.2018

Kunniamerkkien myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Myös muita yleisempiä asioita voidaan ottaa huomioon vanhemmuuden rinnalla.

Ehdotuksensa voivat jättää järjestöt tai vastaavat yhteisöt sekä oman äidin palkitsemista ehdottavat lapset. Omien lasten jättämän hakemuksen tukena tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka hyvin tuntevat perheen. Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellainen puuttuu kokonaan, ei oteta vastaan, ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla.

Ohjeet ja lomakkeet saa Kokkolan kaupungin neuvonnasta.

Ehdotukset äitienpäivän kunniamerkkien vastaanottajista jätetään viimeistään perjantaina
26.10.2018 
klo 12.00 Kokkolan kaupungin neuvontaan, osoite Virkakuja 5
67100 Kokkola. Kuoreen merkintä ”Äitienpäivän kunniamerkit”.

Päivitetty 8.10.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta