Olet tässä

Henkilöstöohjelma vahvistaa yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa ja käytännön henkilöstötyötä

11.9.2018

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöohjelman vuosille 2018−2021 kokouksessaan 10.9. Henkilöstöohjelmassa on määritelty kaupunkistrategiaa tukevat henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018–2021. Ne täsmentyvät vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kautta, kaupungin johtoryhmän valmistelusta.

Henkilöstöohjelmassa määritellään kaupungin henkilöstöjohtamisen strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet. Ohjelman tarkoituksena on myös vahvistaa yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa ja käytännön henkilöstötyötä. Henkilöstöohjelman laadinta aloitettiin marraskuussa 2017. Esimiehet ja henkilöstö osallistuivat ohjelman laadintaan. Työhyvinvoinnin näkökulmaa työstettiin myös valtuustoseminaarissa.

Keskeisiä osa-alueita henkilöstöohjelmassa ovat henkilöstön osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen, tarkoituksenmukaiset toimenkuvat, sairauspoissaolojen vähentäminen, työtyytyväisyyden edistäminen ja työtapaturmien ehkäisy ja hyvän johtamisen vahvistaminen.

Toimenpiteitä osaamisen hyödyntämiseksi ja hyvän johtajuuden vahvistamiseksi

Kehityskeskustelukonseptia on tavoitteena kehittää edelleen henkilöstön osaamisen kehittämisen työvälineenä. Keskustelut on tarkoituksena vakiinnuttaa kattavasti osaksi johtamiskäytänteitä. Yhtenä osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen toimenpiteenä ohjelmassa mainitaan osaamiskartoitukset ja niiden pohjalta laaditut koulutussuunnitelmat.

Perustehtävän kautta rakentuvat tarkoituksenmukaiset toimenkuvat huomioivat työntekijöiden osaamisen sekä vahvuudet. Toimenkuvat tullaan tarkistamaan vuosittain muun muassa kehityskeskustelun yhteydessä ja ne käydään läpi yhteisesti työyksikössä.

Sairauspoissaolojen vähentämiseen, kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin ja työtapaturmien ehkäisyyn pyritään vaikuttamaan pitkäjänteisellä henkilöstön hyvinvointisuunnitelmalla sekä resurssien tarveperusteisella kohdentamisella.

Hyvä johtaminen luo edellytyksiä työhyvinvoinnille. Hyvää johtamista on tarkoitus ohjelman mukaan vahvistaa johtajien vertaistapaamisilla, esimieskoulutuksilla sekä työturvallisuuden johtamisen koulutuksilla.

Käyttösuunnitelma työhyvinvoinnin edistämiseen varatulle rahalle

Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain toimialojen toimintakertomuksissa ja koko kaupungin osalta henkilöstöraportissa. Kerran vuodessa toteutettavan henkilöstökyselyn avulla kootaan työntekijöiden palautetta ja näkemyksiä muun muassa työilmapiiristä ja henkilöstöasioiden tilasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös työhyvinvoinnin edistämiseen varatun rahan käyttösuunnitelman vuosille 2018−2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 kaupunginhallituksen tilinpäätöksen 2017 käsittelyn yhteydessä esittämän 800 000 euron suuruisen vapaaehtoisen varauksen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen.

Sivun alkuun

Päivitetty 11.9.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta