Olet tässä

Henkilöstöraportti 2017 on julkaistu

29.3.2018

Vuonna 2017 keskeisin kaupungin henkilöstöä koskeva muutos oli sosiaali- ja terveystoimen siirtymien Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen. Tässä yhteydessä 40 prosenttia henkilöstöstä siirtyi pois kaupungin palveluksesta. Vuoden 2017 lopussa kaupungin palvelussuhteiden määrä oli 2 286, joista vakituisia oli 79 prosenttia ja määräaikaisia 21 prosenttia. Kaupunginhallitus käsitteli henkilöstöraporttia kokouksessaan 28.3. ja päätti esittää edelleen valtuustolle sen hyväksymistä.

Kaikista palvelussuhteista noin 62 prosenttia (1 428) sijaitsi sivistystoimessa. Tekninen toimiala työllisti seuraavaksi eniten, noin 24 prosenttia (555) henkilöstöstä. Konsernihallinnossa ja –palveluissa palvelusuhteista oli noin 5 prosenttia (122). Yleisimmät tehtävänimikkeet olivat lastenhoitaja, luokanopettaja, lastentarhanopettaja, peruskoulun lehtori ja siivooja. Kaiken kaikkiaan erilaisia tehtävänimikkeitä oli käytössä 295.

Henkilöstökustannukset vuonna 2017 olivat 95,5 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 165,5 miljoonaa euroa. Palkkamenot sisältävät palkat ja sivukulut. Henkilöstömenoihin vaikutti vuonna 2017 kilpailukykysopimus. Lisäksi työnantajan sosiaaliturvamaksua alennettiin. Lamavapaita myönnettiin vuoden 2017 aikana 1 114 päivää, mikä oli vähemmän kuin aiempina vuosina. Suoria henkilöstömenojen säästöjä kertyi noin 115 000 euroa. Vastaava luku edellisvuonna oli noin 400 000 euroa.

Kaupungin henkilöstö on naisvaltaista, joskin sukupuolijakauma muuttui naisvaltaisen sosiaali- ja terveystoimen siirryttyä pois kaupungin organisaatiosta. Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 73,3 prosenttia. Vuonna 2016 naisten osuus oli 81 prosenttia sosiaali- ja terveystoimi mukaan luettuna. Sivistystoimi oli selkeästi naisvaltaisin toimiala, sillä naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli 86 prosenttia. Miesvaltaisin toimiala oli aluepelastuslaitos, jonka henkilöstöstä noin 90 prosenttia oli miehiä.

Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2017 oli miesten osalta 46,9 vuotta ja naisten osalta 47,1 vuotta. Edellisvuonna vastaavat keski-iät olivat 47,9 vuotta miesten osalta ja 46,8 vuotta naisten osalta. Miesten keski-ikä on siten edellisvuodesta hieman laskenut ja naisten osalta noussut. Henkilöstön keski-ikä on kuitenkin kokonaisuudessaan jonkin verran korkeampi kuin kunta-alalla yleensä. Vuonna 2016 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli noin 45 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön suurimmat ikäryhmät ovat 40−49 - ja 50−59 -vuotiaat. Vakinaisesta henkilöstöstä yli 50-vuotiaita oli 46,7 prosenttia, kun vuonna 2016 heidän osuutensa oli 39,3 prosenttia.

Sairauspoissaolojen lukumäärä kääntyi hienoiseen laskuun edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 35 272 kalenteripäivää, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 65 875 koko henkilöstö mukaan lukien ja 35 646 sosiaali- ja terveystoimi pois lukien. Vuonna 2017 sairauspäiviä oli henkilöä kohti 15,4 kalenteripäivää, kun vastaava luku edellisvuonna koko henkilöstön osalta oli 16,8 kalenteripäivää henkilöä kohti ja 15,7 kalenteripäivää henkilöä kohti sosiaali- ja terveystoimi pois lukien. Suurimpia poissaolosyitä edellisvuosien tapaan olivat tuki- ja liikuntaelin- sekä sidekudosten - ja hengityselinten sairaudet.

Vuoden 2017 henkilöstörapaportissa sosiaali- ja terveystoimi on jätetty pois vertailtavuuden säilyttämiseksi vuoden 2016 ja sitä aiemmista tilastoista. Henkilöstöraportti lisätään valtuustokäsittelyn jälkeen verkkosivuille kohtaan Hallinto ja päätöksenteko> Kaupunkiorganisaatio> Henkilöstö> Henkilöstöraportti

Sivun alkuun

Päivitetty 29.3.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta