Olet tässä

Kaavoituskatsaus antaa tietoa kaavahankkeista

17.12.2018

Kaavoituskatsaukseen on koottu tiivistetysti tietoa kaupungin maankäytön suunnittelusta ja kaavahankkeista. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.11. hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuodelle 2019. Katsaus kuvaa kaavojen valmistelun tilannetta 12. lokakuuta 2018.

Yleiskaavahankkeita on työohjelmassa 8, joista vuoden 2019 aikana tullaan aktiivisesti valmistelemaan Kokkolan strategista aluerakenneyleiskaavaa, Keskikaupungin yleiskaavaa ja Ullavan Läntän litiumprovinssin alueelle laadittavaa louhosalueiden osayleiskaavaa.

Asemakaavahankkeita katsauksessa on Kokkolan keskustassa 8, laajemmalla taajama-alueella 13, Kälviällä 2 ja Lohtajalla 1. Kaavoituskatsauksessa esitettyjen töiden lisäksi käynnistyy erillisten aloitteiden pohjalta yleensä vuosittain 5 – 15 uusiin kaupungin raakamaan hankintaan, rakennushankkeisiin tai yksityisten anomuksiin perustuvaa asemakaavatyötä.

Ajankohtaisimpina asemakaavatöinä ovat tällä hetkellä keskustassa ja sen lähettyvillä Matkakeskuksen, Amorintallin ympäristön, Halkokarin rannan kaava-hankkeet ja Urheilupuiston pohjoisosan asemakaavoitus sekä useita pienempiä asuin- ja liikerakentamisen kohteita. Pientaloalueiden hankkeista ajankohtaisin on Linnusperän ja Puntusrannan kaavoitus.

Kälviän asemakaavahankkeista aktiivisesti työn alla on Kälviän keskustan vanhentuneen asemakaavan muuttaminen ja Lohtajan alueella Marinkaisten Lankilan asemakaavan muutos.

Tavoitteena parantaa mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen

Kaavoituskatsaus laaditaan joka vuosi, ja siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet. Esille tuodaan myös sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus sisältää maakuntakaavoituksen, yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen ja ranta-asemakaavoituksen pääkohteet. Katsaus pitää sisällään kaavojen tämänhetkisen laatimisvaiheen sekä aikatauluarviot kaavoituksen etenemisestä kussakin kohteessa.

Kaavoituskatsauksessa on lyhyesti esitetty myös kuntalaisten osallistumismahdollisuudet ja maankäyttö ja rakennuslain mukaiset menettelyt.

Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Kaavoituskatsauksen laatimisesta vastaa kaupunkisuunnittelu.

Kaavoituskatsausta täydennetään ja ylläpidetään kaupungin verkkosivulla kohdassa www.kokkola.fi/kaavoituskatsaus.

Sivun alkuun

Päivitetty 17.12.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta