Olet tässä

Kaupungille on laadittu osallisuusohjelma

5.6.2018

Kokkolan kaupungille on laadittu osallisuusohjelma vuosiksi 2018–2021. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osallisuusohjelman kokouksessaan 4.6.

Osallisuusohjelma tarkentaa ”Onnistumme yhdessä” -strategiatavoitteen toimenpiteitä kaupunkiorganisaatiossa. Osallisuusohjelman tarkoituksena on konkretisoida tapoja edistää niin kuntalaisten, luottamushenkilöiden, henkilöstön kuin kaupungin yhteistyökumppaneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Osallisuuden lisäämisellä pyritään vahvistamaan kuntalaisten uskoa ja luottamusta kaupungin toimintaan sekä kannustaa kuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toimintaan. Kaupungilla on useita osallisuutta tukevia tapoja edistää kuntalaisten kuulemista sekä osallistumista itseään koskeviin asioihin.

Kokkolan kaupungin osallisuusohjelman on laatinut työryhmä, johon on kuulunut edustajia kaupungin eri toimialoilta. Tausta-aineistona ohjelman valmisteluun on käytetty kaupungista, sen palveluista sekä eri osapuolten palvelutyytyväisyydestä viime vuosina tehtyjä tutkimuksia, kaupungin strategiaa sekä kansalaisten osallisuutta ja osallistumista käsittelevää kirjallisuutta.

Kaupunkiorganisaatioon kuuluvat toimialat kokosivat osallisuusohjelmaa varten yhteen tiedot osallisuutta edistävistä toimintamalleista, joita on käytössä Kokkolan kaupungin hallinnossa. Osallisuutta edistävät muun muassa kuntalaiskyselyt, julkiset esityslistat ja pöytäkirjat, yrittäjien Aamupuuro-tilaisuudet, asiakaspalautteet nuorisovaltuuston toiminta ja sen käyttö sivistyshallinnon tukena.

Sivun alkuun

Päivitetty 5.6.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta