Olet tässä

Kaupunginhallituksen budjettiesitys noudattelee aiempaa kaupunginjohtajan esitystä

26.10.2018

Kaupunginhallitus on käynyt pitkät ja perusteelliset keskustelut talousarvion sisällöistä, tavoitteista ja painotuksista. Kaupunginhallitus sai talousarvioehdotuksen valmiiksi kahtena kokouspäivänä. Ehdotus esiteltiin medialle perjantaina 26. lokakuuta.

Lautakuntien käyttötalouden tuloihin ja menoihin ei kaupunginhallitus tehnyt kaupunginjohtajan esitykseen nähden muutoksia. Kulukasvu on saatu rajattua 1,2 prosenttiin, joka on noin puolet kuntien keskimääräisestä kustannusnousuarviosta ensi vuodelle.

Organisaatiomuutokset ovat tuoneet kaupunginhallituksen mukaan toimintaan tehokkuutta ja parempaa kustannusten hallintaa. Erityisesti kaupunkiympäristötoimialalla on viety eteenpäin suuria muutoksia ja saatu lisää tuottavuutta.

Sivistyslautakunnan toiminnassa on alkamassa ensimmäinen uuden organisaation täysi toimintavuosi. Rakennemuutokset näkyvät jo, mutta kumulatiiviset vaikutukset ajoittuvat monille vuosille eteenpäin mm. palveluverkkouudistusten myötä.

Viestiä Soiten talousarviovalmisteluun

Kokkolan kaupunki on sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan kuntayhtymä Soiten suurin omistaja ja palveluiden käyttäjä.
Kaupunginhallitus katsoi, että Soiten hallituksen 22.10. hyväksymä kevennetty talousarvioraami ei ole riittävän tavoitteellinen.

Kaupunginhallitus päättikin pienentää Soiten palveluostoihin kaupungin budjetissa varattua määrärahaa 1,1 milj. eurolla eli 158 900 000 euroon. Tavoitteen määrittelyssä haluttiin päästä lähemmäs kaupungin muille toimialoille asettamia tavoitteita.

Kaupunki on sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatasolla jatkuvasti yhteistyössä Soiten vastaavien toimijoiden kanssa. Talousarviotavoitteen saavutettavuutta ja sen heijastusvaikutuksia arvioidaan yhdessä. Yhteisenä tavoitteena on laadukkaat ja oikein mitoitetut palvelut.

Ylijäämätavoite kasvoi – lisälainaa tarvitaan silti

Tehdyn määrärahamuutoksen jälkeen Kokkolan talousarvion ylijäämätavoite kasvoi 3,2 milj. euroon. Tämä pienentää kaupungin lisälainan tarvetta.

Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirta pysyy edelleen negatiivisena, mutta lisälainan otto saadaan rajattua noin 3 milj. euroon.

Investoinneissa maltillisia muutoksia

Potin puhdistukseen ja kunnostukseen lisättiin vuodelle 2019 yhteensä 60 000 euron määräraha.

Rakentamisinvestointeihin lisättiin suunnitelmavuodelle 2020 yhteensä 50 000 euroa Marinkaisten päiväkodin suunnitteluun.
Nettoinvestointien kokonaismäärä nousi 15,84 milj. euroon.

Nykyiset veroprosentit pohjana

Kaupunginhallituksen esitys pohjautuu nykyisiin tulovero- ja kiinteistöveroprosentteihin vielä vuonna 2019.

Esityksessä kaupungin vuosikate riittää vain niukasti poistoihin, ja lisävelkaa joudutaan edelleen ottamaan.

Vuosien 2020 ja 2021 verotulokehityksen ennakoidaan pysyvän suotuisana ja nettoinvestointien tason odotetaan taloussuunnitelmassa alenevan merkittävästi vuoden 2019 tasosta.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus on valtuuston käsittelyssä maanantaina 19. marraskuuta.

Sivun alkuun

Päivitetty 26.10.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta