Olet tässä

Kaupungintalon peruskorjauksen toinen vaihe valmis

7.5.2018

Kaupungintalon peruskorjauksen toinen vaihe, Virastotalon puoleinen B-siipi on valmistunut. B-siiven peruskorjaus on suoritettu kahdessa osassa. Ensimmäisen kerroksen arkistotilat valmistuivat jo vuoden alussa. Muut tilat otetaan käyttöön porrastetusti toukokuun aikana 7.5. lähtien. 

Viime syyskuun puolivälissä käynnistyneessä B-siiven peruskorjauksessa on hyödynnetty D-siivessä pilotoituja menetelmiä. Sieltä saatujen kokemuksien perusteella on edelleen pystytty hiomaan yksityiskohtia ja sujuvoittamaan toimintaa. Peruskorjauksessa työympäristö on muutettu monitilatoimistoksi. B-siiven raikkaan vihreä värimaailma on jatkumoa D-siiven aulakalustuksen tehostesävyistä. Kullakin osalla on oma värityksensä, joka ikään kuin liukuu D-siivestä B-siiven kautta A-siipeen.

B-siiven valmistumisen myötä D-siiven ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat asiakaspalvelutilat päästään saattamaan lopulliseen muotoonsa monistamon, arkiston ja paikkatietopalveluiden siirtyessä B-siipeen. Asiakaspalvelutilojen taakse tullaan sijoittamaan muun muassa kaupunginhallituksen kokoushuone, postitus ja kirjaamo, joiden on tarkoitus valmistua elokuussa.

B-siipi on kerrosalaltaan 2 349 m², bruttoalaltaan 2 664 m² ja tilavuudeltaan 10 500 m³. Työpisteitä siellä on kaiken kaikkiaan 90 kappaletta. B-siipi toimii väistötilana A-siiven peruskorjauksen ajan. Tavoitteena kaupungintalon peruskorjauksessa on ollut selvitä mahdollisimman vähillä muutoilla siten, ettei kenenkään kaupungintalolla nyt toimivan yksikön tarvitse muuttaa ulkopuolella sijaitseviin väistötiloihin.

Tässä vaiheessa B-siipeen arkiston, monistamon ja paikkatietopalveluiden lisäksi muuttavat A-siiven 2. kerrokseen sijoitetut konsernihallinnon ja –palveluiden toimijat, sekä kaupunkiympäristön hallinto, kaupunkirakentaminen, kaupunkitoimitilat ja tietohallinto.

Osa muuttajista sijoittuu pysyvästi B-siipeen. Konsernihallinnon ja –palveluiden toimijat, kaupunkiympäristön hallinto ja kaupunkirakentaminen palaavat takaisin A-siipeen peruskorjauksen valmistuttua.

A-siiven peruskorjauksen on tarkoitus käynnistyä elokuun puolen välin jälkeen ja valmistua toukokuussa 2019. Sen jälkeen edetään C-osaan, jonka aulatilojen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 alussa. Kaupungintalon peruskorjauksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu sekä sähkösuunnittelu on toteutettu kaupungin omana työnä.

Sivun alkuun

Päivitetty 8.5.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta