Olet tässä

Kaupunki varautuu tilinpäätöksessä tuleviin investointeihin 

20.2.2018

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.2, että vuoden 2017 tilinpäätöksessä tehdään yhteensä 24 miljoonan euron investointivaraus. Lisäksi tehdään yhteensä 581 450 euron varaus kaupungin omistamien Kokkolan Urheilutalo Oy:n osakkeiden alaskirjaukseen.

Kaupunki varautuu investointivarauksilla tuleviin merkittäviin uudistus- ja korjausmenoihin. Nyt tehty varaus ei kuitenkaan ole päätös hankkeen toteuttamisesta eivätkä varatut summat kata hankkeiden kaikkia kustannuksia. Kunkin kohteen toteuttamisesta ja aikataulusta tehdään erilliset päätökset vuosittaisten talousarviokäsittelyjen yhteydessä. Varaukset eivät liioin vaikuta muuhun kaupungin investointiohjelmaan.

Tilinpäätöksessä 2017 tehtävän investointivarauksen kokonaissumma on 24 miljoonaa euroa, ja se pitää sisällään seuraavat kohteet:

Hakalahden/Jokilaakson koulu, yhteishanke6 500 000 €
Keskuspuiston alueen kehittäminen ja rakentaminen urheilu-, liikunta-, tapahtuma- ja vapaa-aikakäyttöön6 500 000 €
Halkokarin koulu, peruskorjaus 5 000 000 €
Tonttimaan osto2 000 000 €
Kaupungintalon peruskorjaus2 000 000 €
Donnerska skolan, peruskorjaus2 000 000 €


Näillä investoinneilla varaudutaan turvaamaan kaupungin peruspalvelut tulevaisuudessa sekä ennakoimaan ajoissa ja suunnitelmallisesti investointihankkeiden toteutus. Tavoitteena on myös kaupungin kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen. Tonttimaan ostolla kehitetään liike- ja teollisuusrakentamisen infrapalveluita.

Lisäksi varataan 581 450 euroa Kokkolan Urheilutalo Oy:n osakeomistuksen alaskirjaukseen vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Yhtiö on selvitystilassa eikä osakkeilla ole kirjanpitoarvoa. 

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 on todennäköisesti talousarvion tavoitteen mukainen ilman Korpelan Voiman maksamia korvausta. Korpelan Voiman maksamat oikeudenkäyntikorvaukset parantavat kaupungin tulosta 361 000 eurolla. Varsinainen korvaussumma on 24 486 300 euroa.

Kaupunki aikoo myös lyhentää lainoja tällä ja tulevalla tilikaudella. Lyhennyksiin käytettävät varat suunnataan ensi sijassa kaupungin kannalta kalleimpiin lainaeriin. Lyhennyksillä ja investointivarauksilla tähdätään kaupungin strategian mukaisesti talouden tasapainottamiseen.

Sivun alkuun

Päivitetty 20.2.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta